František Zupka

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZUPKA František

(ÚOSS) KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 4.ISP (příhlásit)