František Zupka

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ZUPKA František

KSČ

224 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, zahraničního a zdravotního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu nové znění čl. 24 a 25 Ústavy Světové zdravotnické organizace, přijaté 20. světovým zdravotnickým shromážděním dne 23. 5. 1967

23, 3. 5. 1968; 360.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 61.ISP (příhlásit)