Václav Vávra

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁVRA Václav

IV. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. soc.-pol. - techn.-doprav.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost kapelnická za živnost vázanou na průkaz způsobilosti, t. 103.

9, 16. I. 1930; 8.

aby pro živnost výkrojnickou byl zaveden průkaz způsobilosti, t. 167.

16, 17. II. 1930; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77-8.

k t. 2454. 312, 20. XII. 1933; 6.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106-116.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 61-69.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 30-31.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 46.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

104, 12. II. 1931; 31.

o zákonu, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. (t. 1749).

182, 4. V. 1932; 15.

o zákonu, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. VI. 1934, č. 112 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona (t. 2723).

342, 4. VII. 1934; 23.

Interpelace:

o vydání zákona o domech s jednotnými cenami,

t. 2384/I. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2469/XXIV. 315, 15. II. 1934; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Lomnici n. Pop. (přestupek proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z.)

202, 12. VII. 1932; 5.

zpr. t. 2089; zprav. dr Daněk; vydán

284, 20. VI. 1933; 18.ISP (příhlásit)