Václav Vávra

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁVRA Václav

IV. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. soc.-pol. a stál (náhr.).

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Zvolen místopředsedou poslanecké sněmovny.

127, 16. XII. 1937; 58.

Vzdal se -funkce zapisovatele poslanecké sněmovny.

127, 16. XII. 1937; 67.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na urychlené vydání osnovy zákona o pojištění živnostnictva pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 130.

15, 4. XII. 1935; 9.

na poskytnutí okamžité pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům a majitelům zahrad v okresech: Nová Paka, Hořice, Jilemnice, Sobotka, Lomnice, Nechanice, Semily, Jičín a všem, kteří povodněmi, průtrží mračen a krupobitím byli poškozeni, t. 500.

51, 9. VI. 1936; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresech: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Lomnici n. Pop. (urážka na cti, §§ 1, event. 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

156, 13. XII. 1938; 5.ISP (příhlásit)