Rudolf Svoboda

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA Rudolf

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., inkompat. (náhr.), soc.-pol., vnitř. bezp. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o zákonu kterým se mění a doplňuje zákon z 31. V. 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a někt. jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím (t. 156).

30, 14. II. 1946; 28.

o zákonu o stavební obnově (t. 363), a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 34.

Dotazy:

ve věci zamýšleného zřízení vojenského výcvikového střediska v oblasti Vysokých Jeseníků ve Slezsku (D 8)

28, 12. II. 1946; 2.

odpověď 49, 7. V. 1946; 14.ISP (příhlásit)