Rudolf Svoboda

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA Rudolf

KSČ

XIX. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. IV. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im., inkompat., kontr. 2LP, kontr. 5LP, rozp., zahr. a zeměd.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

19, 2. XII. 1948; 32.ISP (příhlásit)