JUDr. Lubomír Štrougal

Narozen: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

KSČ

62 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

2, 12. 7. 1960; 130.ISP (příhlásit)