JUDr. Lubomír Štrougal

Narozen: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

KSČ

60 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr vnitra od 23. 6. 1961

Odvolán z funkce ministra 23. 4. 1965

6, 15. 6. 1965; 7.

Jmenován místopředsedou vlády 8. dubna 1968

22, 18. 4. 1968; 6.ISP (příhlásit)