Jaromír Špaček

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠPAČEK Jaromír

XIV. voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. br., rozp., stál. (náhr.) a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o změně hranice oblasti moravské a slezské v zemi Moravskoslezské v úseku mezi městy Moravskou a Slezskou Ostravou, t. 345.

32, 17. III. 1936; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 48, 50.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 20.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542); mluví též o menšinách v Maďarsku.

57, 25. VI. 1936; 42.

o zákonu o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením, (t. 632).

62, 15. X. 1936; 9.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu, (t. 782).

79, 12. II. 1937; 7.

o zákonu o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (t. 1025).

109, 25. VI. 1937; 39.

Interpelace:

o zřízení samostatné politické. obce Nového Vrbna z osady Nové Vrbno politické obce Jerlochovic v pol. okr. Nový Jičín na Moravě,

t. 362/VI. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 555/V. 59, 27. VI. 1936; 25.

o nedostatečném a nehospodárném umístění měšťanské školy v Píšti na Hlučínsku,

t. 362/VII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/III. 60, 7. X. 1936; 8.

o nezbytnosti zříditi ihned nový okresní úřad, příp. též berní správu pro soudní okres Slezská Ostrava, příp. též pro soudní okres Bohumín, ve Slezské Ostravě,

t. 362/XIV. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 504/IV. 55, 22. VI. 1936; 4.

o potřebě zrušení jedné německé střední školy nebo spojení dvou německých středních škol v Mor. Ostravě a zřízení českého reál. gymnasia tamtéž,

t. 422/IV. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 578/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o úmyslu zrušiti finanční ředitelství v Opavě,

t. 422/V. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 578/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

že se nepovolují příspěvky ze silničních fondů na zlepšení okres. silnic a že se nepřejímají do státní správy okresní silnice v pohraničních okresích Opavska a Těšínska a na Ostravsku,

t. 422/VI. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 602/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

o započtení služby do pořadí a pense bývalým učitelům škol Ústřední matice školské,

t. 523/XI. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/XIV. 61, 8. X. 1936; 34.

o zřízení nového samostatného politického a berního ukládacího okresu pro soudní okresy oderský a fulnecký a část soudního okresu vítkovického ve Fulneku,

t. 523/XII. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/XV. 61, 8. X. 1936; 34.

o nedostatečných přípravách k důstojné a účinné representaci čs. umění na letošní mezinárodní výstavě umění v Paříži,

t. 43/V. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o poměrech v Národním divadle v Praze,

t. 843/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 946/XII. 105, 15. VI. 1937; 3.

o zanedbávání a nestíhání protistátních nepravdivých projevů čsl. stát. občanů v cizině,

t. 843/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/XIV. 112, 29. X. 1937; 10.

o poměrech na české pokračovací škole ve Fulneku na Moravě,

t. 996/XVI. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXXIV. 112, 29. X. 1937; 11.ISP (příhlásit)