JUDr. Helena Leflerová

Narozena: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEFLEROVÁ Helena

KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Nastoupila na místo resign. Frant. Musila.

Slib vykonala 20, 21. XII. 1948; 5.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byla členkou výb. rozp.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 252

(zákon o zrušení sirotčích pokladen).

27, 23. III. 1949; 37.

zahr. výb. zpr. t. 625

(návrh užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži).

64, 20. VI. 1952; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 30.

o státním rozpočtu na rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 115.ISP (příhlásit)