JUDr. Helena Leflerová

Narozena: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEFLEROVÁ Helena

KSČ

54. (Praha-venkov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954 - 19. 3. 1957.

Výb. dočas., zahr.

Zpravodajem:

dočas. výb. zpr. t. 5

(zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění).

3, 14. XII. 1954; 124.

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 24

(Varšavská smlouva 1955).

6, 24. V. 1955; 23.

zahr. výb. zpr. t. 113

(Smlouva o přátelství mezi Československou republikou a Mutavakilijským královstvím Jemenem).

16, 6. III. 1957; 86.

zahr. výb. zpr. t. 142

(Stanovy Mezinárodní agentury pro atomovou energii).

18, 18. IV. 1957; 222.

zahr. výb. zpr. t. 377

(Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa ze dne 15. I. 1960).

36, 17. II. 1960; 7.

Čtení usnesení:

čte návrh prohlášení NS k atomovému vyzbrojování západního Německa.

24, 15. IV. 1958; 23.

Řeč v rozpravě:

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 80.ISP (příhlásit)