Marie Jirásková

Narozena: v roce 1916

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

JIRÁSKOVÁ Marie

KSČ

128 /Východočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členkou komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /obchod, národní výbory, služby obyvatelstvu/

1, 24. 6. 1964; 136.

Různé:

souhlas s návrhem zpravodaje na odložení projednání vládního návrhu zákona o hospodaření s byty

18, 11. 1. 1968; 202.

poznámka k interpelaci posl. Manďáka, která se týká neuspokojivé situace ve spojích

19, 28. 2. 1968; 70.

návrh, aby interpelace posl. Manďáka byla přikázána k projednání výboru pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje

19, 28. 2. 1968; 93.ISP (příhlásit)