Marie Jirásková

Narozena: v roce 1916

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

JIRÁSKOVÁ Marie

KSČ

131 (Východočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Zpravodajkou:

výb. zahraničního (úst. zpr.)

(Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111 týkající se diskriminace v zaměstnání a povolání, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 25. června 1958 v Ženevě (t. 129).

20, 9. 7. 1963; 108.

(výb. zahraničního)

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Jemenskou arabskou republikou, podepsaná v Praze dne 2. dubna 1964. (T. 196).

26, 5. 6. 1964; 142.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o obraně Československé soc. republiky (t. 34).

7, 18. 4. 1961; 114.ISP (příhlásit)