Pokračuje 50. schůze Poslanecké sněmovny

26. 10. 2016

Sněmovna schválila základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 podle sněmovního tisku 921

Poslanecká sněmovna ve středu 26. října 2016 schválila základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 podle sněmovního tisku 921

A.

Výše příjmů stanovená částkou 1 249 272 037 180 Kč,
výše výdajů stanovená částkou 1 309 272 037 180 Kč,

rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo) stanovený částkou - 60 000 000 000 Kč,

B.

Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 60 403 400 000 Kč,
b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 403 400 000 Kč,

Více podrobností najdete přímo v příslušném usnesení rozpočtového výboru:

Sněmovní výbory mají projednat přikázané kapitoly do 16. 11. 2016, rozpočtový výbor potom bude projednávat za účasti zpravodajů jednotlivá usnesení 23. 11. 2016. Druhé čtení v Poslanecké sněmovně k návrhu zákona o státním rozpočtu je možné od 30. 11. 2016 a ve třetím čtení by Poslanecká sněmovna měla jednat o návrhu zákona o státním rozpočtu od 7. 12. 2016.

__________________________________________________________

Sněmovna ve čtvrtek 20. října kromě pravidelných interpelací vyslechla informaci členky EK Věry Jourové o práci Komise a schválila působení armádního chirurgického týmu v Iráku.

Působení sil a prostředků resortu obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti takzvanému Islámskému státu by mělo vypadat takto: V první fázi na dobu šesti měsíců bez rotace bude v Iráku od prosince 2016 působit polní chirurgický tým s úkolem léčit zraněné irácké a koaliční vojáky. Tento tým bude složen cca ze 17 osob, a bude působit v sestavě polní nemocnice amerického námořnictva přibližně 70 km jižně od Mosulu. Veškerý zdravotnický materiál jakož i logistickou podporu nezbytnou pro působení chirurgického týmu včetně jeho ochrany zabezpečí americká strana. Ve druhé fázi v roce 2017, tedy po červnu 2017 vláda předpokládá vyslat do Iráku instruktory pro výcvik specialistů irácké armády. Aktuálně se nyní jedná o instruktorech výcviku z řad ženijního vojska. Podmínky pro působení instruktorů budou záviset na konkrétních požadavcích irácké strany. Další podrobnosti z dnešního sněmovního jednání lze nalézt zde:

 

Ve středu Poslanecká sněmovna schválila usnesení k rezoluci UNESCO upírající práva státu Izrael na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. vyjadřuje zásadní nesouhlas s rezolucí schválenou Výkonnou radou Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO 2000EX/PX/DR.25.2REV, která upírá historickou vazbu mezi židovským národem a mezi Zdí nářků a Chrámovou horou v Jeruzalémě.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá tuto rezoluci, která se nese v nenávistném protiizraelském duchu, přičemž také pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě. Použité formulace odporují neutrálnímu a mírotvornému charakteru Organizace spojených národů, diskreditují organizaci UNESCO a v posledku posilují v mezinárodním měřítku antisemitské tendence.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k této rezoluci.

4. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby prostřednictvím stálé delegace České republiky při UNESCO a prostřednictvím zástupce České republiky v Ekonomické a sociální radě OSN nehlasovala pro předmětnou rezoluci a protestovala proti politizaci UNESCO."

 

Sněmovna ve středu 19. října rovněž schválila nový zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, novelu zákona o platebním styku, novelu zákona o daních z příjmů, podle níž nebudou podléhat zdanění výsluhy bývalých vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Schválený pořad celé 50 schůze obsahuje celkem 262 bodů, mimo jiné například první čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Schválený pořad najdete zdePokračuje 50. schůze Poslanecké sněmovny (26.10.2016)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)