(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes uvítáme v Poslanecké sněmovně členku Evropské komise paní Věru Jourovou, a proto je nutné, abychom vyslovili souhlas s její přítomností v jednacím sále. Dovoluji si, abychom tak učinili již nyní. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o tomto následujícím usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s účastí členky Evropské komise, paní Věry Jourové, v Poslanecké sněmovně."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 107. Přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro 87, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Připomínám, že na dnešní jednání jsme zařadili bod 229 týkající se působení sil rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice a poté se budeme věnovat bodu 219, což je právě bod paní eurokomisařky. Dále bychom případně projednávali body z bloku zprávy, návrhy a další body z bloku smluv prvního a druhého čtení.

Ptám se, kdo se hlásí k pořadu schůze. Prosím, pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení bodu, na který se včera nedostalo. Je bod číslo 175, vládní návrh zákona občanský zákoník, sněmovní tisk 642 ve třetím čtení, na zítřek, na pátek 21. 0. 2016, jako pátý pevně zařazený bod, tedy před body ministra životního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Jestliže nikdo takový není, budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, aby bod 175, občanský zákoník, novela občanského zákoníku, sněmovní tisk 642, jeho třetí čtení, byl zařazen na zítřek jako pátý pevně zařazený bod.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování 108. Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 19. Návrh byl přijat.

 

To je vše k pořadu schůze. Budeme pokračovat prvním bodem číslo

229.
Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu
/sněmovní tisk 933/

Předložený návrh postupně uvedou ministr obrany Martin Stropnický a případně ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám společně s ministrem zahraničních věcí k projednání a ke schválení návrh na působení sil a prostředků rezortu obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti takzvanému Islámskému státu, který vláda schválila 5. října tohoto roku. Předmětem návrhu je působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v počtu do 30 osob ode dne schválení návrhu Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018. Vyslání bude realizováno na základě pozvání vlády Irácké republiky garantující právní postavení příslušníků rezortu Ministerstva obrany.

V první fázi na dobu šesti měsíců bez rotace bude v Iráku od prosince 2016 působit polní chirurgický tým s úkolem léčit zraněné irácké a koaliční vojáky. Tento tým bude složen cca ze 17 osob a bude působit v sestavě polní nemocnice amerického námořnictva přibližně 70 km jižně od Mosulu. Veškerý zdravotnický materiál, jakož i logistickou podporu nezbytnou pro působení chirurgického týmu včetně jeho ochrany zabezpečí americká strana.

Ve druhé fázi v roce 2017, tedy po červnu 2017, předpokládáme vyslat do Iráku instruktory pro výcvik specialistů irácké armády. Aktuálně nyní jednáme o instruktorech výcviku z řad ženijního vojska. Podmínky pro působení instruktorů budou záviset na konkrétních požadavcích irácké strany. Budou se odvíjet mimo jiné samozřejmě od vývoje bojů proti Daeš a momentálních potřeb irácké armády.

Maximální finanční prostředky na celou dobu mise, to znamená až do konce roku 2018, se zhruba odhadují do 160 mil. korun a budou čerpány z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Jedná se o maximalistický výpočet, který zahrnuje všechny myslitelné eventuality a pokrývá maximální počet vyslaných vojáků, tedy 30, na maximální období. Ve skutečnosti budou náklady podstatně nižší a při současné variantě nasazení vojáků by měly činit zhruba 62 mil. korun.

Co se týče právního postavení našich vojáků, jejich působení, pozvání a vynětí z jurisdikce je v řešení s iráckou stranou ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. Současně je připravováno technické ujednání s americkým SensCom (?), které bude řešit detaily působení zdravotnického týmu v rámci americké polní nemocnice.

Závěrem tohoto úvodního slova si dovolím sdělit, že nasazení chirurgického týmu a instruktorů pro výcvik, že dojde k posílení zapojení České republiky do boje proti Daeš v rámci globální koalice. Pokračující stabilizace regionu také přispěje ke snížení migračních tlaků do Evropy. Společně s již působícím leteckým poradním týmem nově nasazení příslušníci rezortu obrany podpoří snahu České republiky o stabilizaci a následný rozvoj spolupráce s Irákem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pana ministra zahraničí tady nevidím, není přítomen.

Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 933/1. Prosím nyní pana zpravodaje tohoto výboru, pana poslance Karla Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu na své 35. schůzi dne 19. října 2016 přijal usnesení k Návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti takzvanému Islámskému státu, sněmovní tisk číslo 933. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany Mgr. Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Ing. Josefa Bečváře, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě přijal usnesení, které má dvě části, o kterých je zapotřebí hlasovat odděleně, neboť u bodu jedna je potřebné kvorum 101 poslanců. Toto usnesení přednesu v podrobné rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP