Výzvy k podání návrhů kandidátů

18. 1. 2010

Předseda Poslanecké sněmovny vyzývá oprávněné subjekty, aby Volebnímu výboru podali návrhy kandidátů na volbu členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, Volební komisi návrhy kandidátů na volbu členů Kontrolní rady Grantové agentury, do 2. února 2010.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)