Pořad 82. schůze

82. schůze (14., 15., 28., 29. listopadu, 1. prosince 2023)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení

Projednávání (15. listopadu 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení

Projednávání (14. listopadu 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

Projednávání (14. listopadu 2023)

7. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /sněmovní tisk 517/ - druhé čtení

Projednávání (14. listopadu 2023)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /sněmovní tisk 518/ - druhé čtení

Projednávání (14. listopadu 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení

Projednávání (14. listopadu 2023)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 548/ - druhé čtení

Projednávání (14. listopadu 2023)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení

Projednávání (28. listopadu 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 546/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (14. listopadu 2023)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (28. listopadu 2023)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - prvé čtení

Projednávání (28. listopadu 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení

Projednávání (28. listopadu 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení

Projednávání (28. listopadu 2023)

98. Návrh poslanců Michala Kučery, Petra Bendla, Karla Smetany, Jaroslava Faltýnka, Tomáše Dubského, Oldřicha Černého, Ivana Adamce, Jakuba Michálka a Davida Pražáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (14. listopadu 2023)

99. Návrh poslanců Martina Baxy, Jana Laciny, Kláry Kocmanové, Pavla Svobody, Jaroslavy Pokorné Jermanové, Šimona Hellera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (14. listopadu 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (29. listopadu 2023)
Projednávání, část č. 2

118. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026 /sněmovní tisk 550/

Projednávání (29. listopadu 2023)

119. Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 - 2026 /sněmovní tisk 557/

Projednávání (29. listopadu 2023)

120. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026 /sněmovní tisk 563/

Projednávání (29. listopadu 2023)

121. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2024 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2025-2026 /sněmovní tisk 574/

Projednávání (29. listopadu 2023)

122. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení

Projednávání (15. listopadu 2023)

123. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - třetí čtení

Projednávání (15. listopadu 2023)

124. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - třetí čtení

Projednávání (15. listopadu 2023)

125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - třetí čtení

Projednávání (15. listopadu 2023)

129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - třetí čtení

Projednávání (1. prosince 2023)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Projednávání (1. prosince 2023)

131. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /sněmovní tisk 517/ - třetí čtení

Projednávání (1. prosince 2023)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /sněmovní tisk 518/ - třetí čtení

Projednávání (1. prosince 2023)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení

Projednávání (1. prosince 2023)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 548/ - třetí čtení

Projednávání (29. listopadu 2023)

135. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Projednávání, část č. 1 (29. listopadu 2023)
Projednávání, část č. 2

136. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (29. listopadu 2023)
Projednávání, část č. 2

137. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (29. listopadu 2023)
Projednávání, část č. 2

138. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Projednávání, část č. 1 (29. listopadu 2023)
Projednávání, část č. 2

143. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 /sněmovní tisk 440/

Projednávání (15. listopadu 2023)

149. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích a na pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky v letech 2023 a 2024 /sněmovní tisk 566/

Projednávání (28. listopadu 2023)

152. Návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury ČR /sněmovní dokument 3493/

Projednávání (29. listopadu 2023)

158. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026 /sněmovní tisk 587/

Projednávání (29. listopadu 2023)

159. Dotační programy zemědělství pro rok 2024 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 586/

Projednávání (29. listopadu 2023)Přihlásit/registrovat se do ISP