Sněmovní tisk 546
Novela z. o občanských průkazech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 546/0 dne 25. 9. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 778/23, PID ALBSCTVCLGMA.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 9. 2023 (usnesení č. 191). Určil zpravodaje: Ladislav Okleštěk a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 810).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 16, usnesení č. 810).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 11. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 190, dokument 190/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 12. 2023 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 190/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 12. 2023 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 190/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 12. 2023 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 190/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2023 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 331).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 195 pod číslem 430/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dluh, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, informační systém, osobní údaje, seznam, solventnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)