(13.00 hodin)
(pokračuje Šimon Heller)

Můj pozměňovací návrh tak patří do celé dlouhé řady protiruských sankcí, který jednomyslně schvalujeme. Prosím, tak to berte. Navrhuji snížit rozpočet Kanceláře prezidenta republiky o 6 milionů korun. A jaké jsou k tomu důvody? Zatímco české rodiny šetří, hradní úředníci si schvalují královské odměny, o kterých se obyčejným občanům nezdá. (Hluk v sále.) Za druhé, přestože Miloš Zeman prakticky nejezdí na zahraniční cesty... a pane předsedající, já vás poprosím o zklidnění v sále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Poprosím všechny poslance a poslankyně, aby se zklidnili. Prosím klid v sále, aby měl pan poslanec prostor a klid na vyjádření svého pozměňovacího návrhu. (Hluk v sále pokračuje.) Ještě jednou prosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslanec Šimon Heller: Za druhé, ekonomické důvody. Přestože Miloš Zeman prakticky nejezdí na zahraniční cesty ani nepřijímá návštěvy, návrh na výrazné ponížení z Hradu nepřišel. Za třetí, pokud hledáme úspory, abychom mohli více podpořit v této době naši bezpečnost, zdravotnictví a armádu, tady jsou. Ale především, jak říká Petr Pithart - těch devět let, těch devět let oslabování a ponižování České republiky se nedá zachránit jedním televizním projevem.

Můj návrh, který přednáším, má jedinou motivaci - vlastní přesvědčení a mé svědomí. Všichni, jak tady sedíte, jak tady sedíme, tak nás voliči zvolili, abychom zastupovali a rozhodovali o rozpočtu coby správní hospodáři, a já jako odpovědný hospodář odmítám platit hradní mejdan a platit královské odměny tak, jak jsou nastaveny. Můj návrh je symbol. Přicházím s návrhem, který říká: snižme rozpočet Kanceláře prezidenta republiky o 6 milionů. Díky, že to promyslíte a tento návrh zvážíte.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Pane poslanče, děkuji a vidím zde faktickou poznámku. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jan Volný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Kolegové, budu velice krátký. Já reaguji na svého předřečníka, prostřednictvím předsedajícího, který byl velice hlučný, až mě z toho trochu bolí uši. Já se chci zeptat, k čemu je ten jeho pozměňovací návrh? K rozpočtu, nebo k nějakému z pozměňovacích návrhů, které už tady byly podané? Protože jeden pozměňovací návrh říká, že se sníží Hradu 21 milionů, druhý pozměňovací návrh, ten můj, říká, že se sníží o tuším 11 milionů a ten, co jste podal vy, pane kolego, říká o 6 milionech. Je to nový pozměňovací návrh, nebo pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče. (Hluk v sále.) Pan Šimon Heller má faktickou poznámku, máte slovo. A prosím v sále, prosím v sále o klid. Děkuji.

 

Poslanec Šimon Heller: Děkuji. Ač jsem byl razantní a hlučný, tak to zaznělo v mém projevu, a tam jasně zaznělo, že podávám nový pozměňovací návrh, číslo dokumentu 565. Nový pozměňovací návrh tak, jak jsem přednesl, je veden ve stenozáznamu.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče. Vidím faktickou poznámku. (Hluk v sále.) Hlásíte se do rozpravy, ano? Máte slovo. A ještě jednou prosím o klid v sále. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji, pane místopředsedo, já už vás nebudu zdržovat. Já pouze řeknu to, že ty pozměňovací návrhy, ke kterým se teď přihlásím, tady již odůvodnila moje kolegyně, a jsou to tedy pozměňovací návrhy, sněmovní dokument 480, sněmovní dokument 512, sněmovní dokument 514, 515, 516, 517, 518 a 519. Všechny ty pozměňovací návrhy se týkají Ministerstva kultury a odůvodnění zde padlo již z úst mé kolegyně Pokorné Jermanové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Pane poslanče, děkuji. S faktickou poznámkou vidím, že se hlásí ještě pan poslanec Šimon Heller, pokud to platí. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Šimon Heller: Děkuji. Ještě budu reagovat, aby nedošlo k omylu. To znamená, je to... při čtení zazněl tady návrh na 21 milionů, já navrhuji přičíst dalších 6 milionů, aby tady bylo jasně explicitně řečeno tak, jak je to nahráno v dokumentu číslo 565.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče. A táži se tedy ještě jednou, jestli má někdo zájem vystoupit? Ano, vidím, do podrobné rozpravy, anebo jako přednostní právo? (Místopředsedkyně Kovářová mimo mikrofon: Do podrobné.) Paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych načetla pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové a Jany Krutákové ke sněmovnímu tisku 144, k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. Podává se návrh na níže uvedenou úpravu vládního zákona: zvýšit celkové výdaje kapitoly 329 Ministerstva zemědělství ve specifickém ukazateli Výdaje, z toho Podpora agrárního sektoru - dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu, o částku 20 milionů korun a snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa ve specifickém ukazateli Vládní rozpočtová rezerva o částku 20 milionů korun.

Odůvodnění: ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 se navrhuje provést změny spočívající ve zvýšení výdajů ve prospěch kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství. Navrhuje se zvýšení rozpočtu v oblasti podpory agrárního sektoru, a to o 20 milionů korun. Důvodem tohoto navýšení je očekávaný nárůst potřeby objemu potravin, které budou předány potravinovým bankám k následné další distribuci mezi lidi na hranici hmotné nouze, kteří jsou bez adekvátního přístupu k základním potravinám. Pomoc potravinových bank bude obzvlášť nezbytná také v souvislosti s probíhající krizí na Ukrajině a bezprostředním příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Finanční prostředky půjdou na podporu provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením formou dotace k výsledku hospodaření.

Zvýšení výdajů rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství se navrhuje kompenzovat snížením výdajů kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa ve specifickém ukazateli Vládní rozpočtová rezerva o částku 20 milionů korun.

A zároveň pokud mohu se přihlásit k tomuto pozměňovacímu návrhu, který jsem právě načetla.

Podáváme tento pozměňovací návrh z toho důvodu, že potravinové banky se po celá léta osvědčily právě v pomoci těm, kteří mají problém zajistit si základní potraviny a také hygienické potřeby a podobně. Osobně s mnoha dalšími kolegyněmi jsem v kontaktu s potravinovými bankami a vím, s jakými problémy se potýkají. Hrozí právě v souvislosti s nárůstem počtu potravin, které budou rozdělovány, nedostatek finančních prostředků na mzdové náklady vzhledem k tomu, že zvýšený objem vyvolává potřebu dalších zaměstnanců. A z toho důvodu bych vás poprosila, abyste ve třetím čtení podpořili tento návrh, protože se domnívám a jsem přesvědčena - nikoli domnívám se - že potravinové banky plní svoji roli velmi dobře a jsou součástí pomoci těm, kteří si nemohou pomoci sami. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP