(12.20 hodin)
(pokračuje Markéta Pekarová Adamová)

Právě jsem dostala informaci, že bohužel, protože to nebylo plánované tímto způsobem, budeme muset zhruba pět minut vydržet. Myslím si, že to ale všichni chápeme na jednu stranu. I pan poslanec Hrnčíř určitě těch pět minut ještě vyčká. (Dotyčný je připraven dva metry od řečnického pultu.) Jak vidím, je sice netrpělivý, ale chápu, naprosto. Nicméně myslím si, že jde o pochopení, je to v zájmu ochrany zdraví. Vyhlašuji pět minut takovouto krátkou pauzičku právě pro tento úkon.

 

(Jednání přerušeno od 12.20 do 12.25 hodin.)

 

Tak došlo tedy k naplnění potřebného očištění, byť tam stále zůstává bezprizorní Red Bull, který tam je už delší čas, jak tady mám možnost vidět.

Ale teď už je na řadě pan poslanec Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, odůvodněte váš návrh na změnu pořadu.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jenom v krátkosti, byť tady pan ministr Rakušan zrovna nesedí, tak bych jenom chtěl krátce zareagovat, že souzním s jeho slovy, která tady pronesl, a chtěl bych ho požádat, aby poučil i svého premiéra pana Fialu, který včera na svém Twitteru označil své kolegy opoziční poslance za extremisty, kteří stojí spoustu peněz. Já si myslím, že by tímto způsobem neměl vyvolávat nenávist u části společnosti. Věřím, že ho pan ministr vnitra poučí a že už s tím přestane pan premiér.

A teď bych chtěl zařadit sněmovní tisk číslo 4 na tuto schůzi za již zařazené body. Jedná se o novelu zákona o dani z příjmu, která má za cíl zabránit vyvádění nezdaněných zisků do zahraničí. Teď bych tedy v krátkosti odůvodnil svůj návrh.

V České republice dochází k nadměrnému odlivu zisků do zahraničí, kdy jednou z forem je výplata dividend, jejichž prostřednictvím každoročně odtékají stovky miliard korun. Odliv zisků místo ochoty zahraničních vlastníků reinvestovat v České republice je jedním z hlavních důvodů stagnace hrubého domácího produktu. Platná právní úprava totiž neumožňuje efektivně nastavit nástroje, které zabraňují odlivu zisků z České republiky do zahraničí. Navrhovaná úprava zdaní výplatu podstatného objemu dividend do zahraničí, neboť aplikuje srážkovou daň ve výši 15 % na výplatu zisků neboli dividend zahraničním vlastníkům, kteří spadají do kategorie takzvané mateřské společnosti české obchodní korporace, to jest mají po dobu nejméně 12 měsíců nepřetržitě podíl alespoň 10 % v tuzemské korporaci, což je samozřejmě většina, z daňových důvodů.

Drancování naší země totiž jede stále dál na plné obrátky. V posledních deseti letech dokonce odliv kapitálu dramaticky převyšuje příliv zahraničních investic, jejichž objem nejen nepokrývá odliv, ale dokonce dnes oproti dlouhodobému průměru klesá. Jen prostřednictvím kapitálových výnosů je právě každoročně z naší země vyvedena neuvěřitelná suma více než 300 miliard korun. Významně k masovému odlivu peněz dochází z vodárenských a energetických společností. Právě na něm je nejzřetelněji vidět, kam nás dostal hanebný a často korupcí doprovázený výprodej strategických odvětví a přírodních zdrojů do zahraničních rukou, realizovaný prakticky všemi porevolučními vládami. Machinacím s výnosy zahraničních korporací napomáhá i náš daňový systém, po celá dlouhá léta pokřivovaný právě všemožnými výjimkami, který umožňuje zdaňovat většinu výnosů dceřiných firem v tuzemsku u jejich matek v zahraničí.

Třeba japonský koncern Asahi v letech 2016 až 2019 vyvedl z Plzeňského Prazdroje do zahraničí astronomických 11 miliard korun. Nebo německý obchodní řetězec Lidl každý rok v Čechách a na Moravě vydělá a odvede do zahraničí až 5 miliard korun čistého zisku. V důsledku výjimky pro zahraniční vlastníky firem tyto neplatí 15 % srážkovou daň, kterou musejí platit tuzemští vlastníci. Tuto výjimku, která konkurenčně nesmírně znevýhodňuje vlastníky české, prosadila svého času ČSSD. Mezi podniky, které vyvádějí zisk, ať již po, či častěji před zdaněním, patří mnohé české obří firmy, jako třeba Seznam.cz. Seznam vyplatil své mateřské společnosti Helifreak Limited, vlastněné jejím zakladatelem Ivo Lukačovičem, dividendu 567 milionů korun. Peníze odešly na Kypr, přičemž pokud by je její majitel, jehož média mají tak velký zájem o slušnost české politiky, zdanil v České republice, získala by hned 85 milionů korun navíc do veřejných rozpočtů. Ale takováto daňová optimalizace je zatím bohužel naprosto legální. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP