(V 10.32 hodin místopředsedkyně Mračková Vildumetzová prodloužila přestávku do 11.00 hodin a poté ještě jednou do 11.15 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme v jednání. Jsme u pořadu schůze. Než vyvolám dalšího přihlášeného, mám zde s přednostním právem přihlášeného ministra vnitra, pana Víta Rakušana. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené paní kolegyně, vážení pánové kolegové, já tady teď nevystupuji jako předseda hnutí STAN, vystupuji zde skutečně jako ministr vnitra, váš kolega poslanec s jedním naléhavým apelem. My tady teď zažíváme v posledních dnech tvrdou politickou práci, určitě z obou stran, ze strany opozice, ze strany vládní koalice. Můžeme se dohadovat, co je přes čáru, co není přes čáru, ale všichni stále vnímáme, že to, co se tady odehrává, je politická práce, která je dána tím, že jsme se nechali zvolit do parlamentu, že neseme politickou odpovědnost a že my sami jako jedinci musíme nést samozřejmě i ve veřejném prostoru důsledky toho, co tady předvádíme, co tady děláme a co tady říkáme. Ta diskuse mezi námi není jednoduchá a nevypadá to, že v dalších hodinách jednoduchá bude.

Já bych vás chtěl všechny, ať sedíte tady, tady, tady, tady nebo tam, požádat o jednu věc. Je tady červená lajna, na které se všichni musíme shodnout, a je úplně jedno, z jakého politického spektra kdo z nás je, a tou červenou lajnou je přímé ohrožení našich rodin a našich blízkých. Vyzývám všechny z vás, ať jste z kterékoli části politického spektra, prosím vás o to - nic jiného mi nezbývá - abyste odmítli i na vašich sociálních sítích zveřejnění adres poslankyň a poslanců, kteří hlasovali pro pandemický zákon. Tyto adresy byly zveřejněny ve chvíli, kdy my tady zasedáme, dlouhodobě zasedat budeme, tedy není to útok na nás, protože my jsme tady v sále a jsme chráněni ochrannou službou Policie České republiky. Tohle je útok na naše rodiny, na naše rodiče, co s námi bydlí, na naše manželky, manžele a děti. Pokud neodmítneme takovýto postup, ať už těm lidem na náměstí fandíme, nebo nefandíme, ať jim tady vysíláme pozitivní zprávy, nebo nevysíláme, ať je zklamáváme, nebo jim děláme radost, ale pokud všichni z nás nedokážeme tohle odmítnout, tak se to otočí proti nám samotným, protože taková praxe bude pokračovat dál a dál a dál a u jiné zákonné normy se to stane třeba vám. Teď se to stalo nám.

Samozřejmě jsem jako ministr vnitra vydal jasný pokyn Policii České republiky, a chtěl bych všechny kolegyně a kolegy ubezpečit o tom, že jejich rodiny jsou v bezpečí. Policie České republiky v této chvíli situaci velmi bedlivě monitoruje a dělá veškerá operativní opatření, která s tímto souvisí. Ale tohle není útok na jednotlivé poslance a poslankyně, tohle je útok na naše blízké. Debata mezi námi může být tvrdá, ale řekněme si všichni v tomhle sále, a ukažme to tím, že se tak vyslovíme na sociálních sítích, ukažme to tak, že oslovíme svoje voliče, že někde je červená linie. Naše rodiny do politického boje nepatří. Děkuji vám. (Dlouhotrvající potlesk celého sálu, poslanci z pravé strany dokonce vstoje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji panu ministrovi vnitra za jeho vystoupení s přednostním právem.

Nyní jsme nadále u pořadu schůze a dovolila bych si, aby přišel k řečnickému pultu k návrhu pořadu schůze poslanec Zdeněk Kettner. Pane poslanče, máte slovo.

Než vám ale ještě slovo udělím, požádám všechny v jednacím sále o klid. A pokud si prosím potřebujete něco vyřídit, něco řešit, běžte prosím do předsálí jednacího sálu. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Kettner: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegové a kolegyně, mimo návrh toho bodu bych chtěl reagovat na pana ministra. S jeho názorem naprosto souhlasím. Jakýkoliv útok na rodinné příslušníky je hodně, hodně přes čáru. Byl bych ale rád, kdyby se všude měřilo stejným metrem. V tom případě bych uvítal, kdyby na moji adresu nebyly i z vašich řad takové přívlastky jako extremista, fašista, xenofob. Výsledkem pak je, že veřejnost útočí samozřejmě i na nás. Výsledkem třeba je, že na mém předvolebním plakátu je hitlerovský knírek a patka, který viděla moje sedmdesátiletá maminka, a protože mě zná, tak jí nebylo zrovna dobře po těle. Souhlasím, ale chci, aby bylo všem měřeno stejným metrem. (Slabý potlesk zleva.)

Vystupuji s návrhem bodu diskuse na téma ohrožení svobody myšlení a projevu. Neustále se s tím setkávám, myslím si, že to je důležité téma, na které bychom měli hovořit. Právo na svobodný projev je odvozeno z tradice velké francouzské revoluce a stalo se ikonou při budování všech moderních, liberálních a demokratických společností. Je chápáno jako integrální součást lidských práv a zakotveno v Všeobecné deklaraci lidských práv, schválené v roce 1948 Valným shromážděním OSN. Při jejím schvalování se tehdy komunistické Československo zdrželo hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP