(17.50 hodin)
(pokračuje Zbyněk Stanjura)

Dovolte mi ještě obecnou poznámku, mám ještě chvilku času. Když jsem na tiskové konferenci po uvedení do funkce mluvil o svých osobních prioritách na dotaz, který jsem dostal, tak jedna ze čtyř, které jsem zmínil, byla změna přístupu Finanční správy k daňovým poplatníkům. Myslím to vážně. Myslím si, že ten přístup má být klientský a partnerský, že nemá být obava poplatníků ze zaklekávání a jiných metod, a takovým způsobem se budu snažit, aby Finanční správa postupovala.

Jenom pro vyjasnění, já si myslím, že v této místnosti to všichni vědí, ale pro vyjasnění. Žádný ministr financí neřídí Finanční správu, ani má předchůdkyně, ani já, ani budoucí ministr financí neřídí, nicméně má politickou odpovědnost. Proto se tím problémem zabývám, proto jsem dal ty pokyny a věřím, že se to opravdu spraví a že nikdo z daňových poplatníků nepřijde k újmě. Pokud mají pocit na to, že nejsou v právu, mají opravné prostředky a já jim doporučuji, aby ty opravné prostředky využili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Táži se paní poslankyně, zda bude doplňující otázka? Není tomu tak, děkuji.

Nyní tedy vystoupí se svou interpelací pan poslanec Martin Hájek, bude interpelovat pana ministra Petra Gazdíka, a připraví se paní poslankyně Milada Voborská. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Hájek: Vážený pane předsedající, vážené členky a členové vlády, vážené kolegyně a kolegové. Můj dotaz směřuje na pana ministra školství Petra Gazdíka. Vážený pane ministře, v programovém prohlášení vlády se píše, cituji: "Zaměříme se na snížení celkového objemu učiva a podpoříme kvalitu porozumění před kvantitou memorování." Konec citace.

Téma souvisí s revizí takzvaných rámcových vzdělávacích programů. Chci se vás zeptat, i jako učitele základní školy, jaké jsou vaše představy o redukci učiva, čeho by se tato redukce měla týkat a kdy by to měly školy pocítit. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám pana ministra o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, milé kolegyně, milí kolegové. Redukce rámcových vzdělávacích programů a hlavně jejich změna je součástí Strategie 2030, ve které se snažím navazovat na svého předchůdce. Jedním z velkých problémů Ministerstva školství a školství obecně v posledních třiceti letech je nekontinuita. Průměrný ministr školství vydržel 21 měsíců, mnozí některé rozumné věci začali, ale nedokončili, jejich následovníci v nich nepokračovali a výsledkem je školství, které své změny nikdy nedotáhlo setrvale do konce. Strategie 2030 je něco, na čem se shodli jak školští odborníci a odborná veřejnost, tak politická veřejnost, a je to něco, co jasně definuje, že musí dojít ke změně rámcového vzdělávacího programu. Ta změna se děje, děje se velmi aktivně. K té strategii jsou jasně definované rámce, kdo, kdy a co udělá, a kromě ministerstva a dalších komisí jsou definovány i časy, kdy se tak stane. Nejvíce se toho v této oblasti má stát tento a příští rok.

Kromě toho, že Strategie 2030 pracuje s odbornou veřejností, s jednotlivými předmětovými komisemi a asociacemi, také ministr školství má svoji expertní skupinu, která má být jakýsi supervizor změn ve vzdělávání. V minulosti se mnohokrát stalo, že jsme se snažili o redukci učiva, ale bohužel vždycky, když jednotlivé společnosti zasedly, výsledek byl, že vlastně toho učiva, které po žácích či studentech chceme, bylo víc. Proto ta expertní skupina ministra, která se má na to dívat s nadhledem, ne z pozice jednotlivých odborných komisí a asociací.

Víte, my tady diskutujeme i v Poslanecké sněmovně, co na dnešní děti působí a co by se mělo změnit. Určitě se shodneme na tom, že dnešní děti málo sportují a málo se hýbou, a stálo by za to další hodinu tělesné výchovy či pohybových aktivit. Určitě se shodneme na tom, že je potřeba podporovat výchovu vlastenectví, mediální výchovu, výchovu informatiky a ICT. Mohli bychom se bavit o kritickém myšlení, mohli bychom se bavit o technických dovednostech, mohli bychom se bavit o člověku a světu práce, protože dnešní děti ztrácí manuální zručnost, a o mnoha dalších věcech. Ale v okamžiku, kdy bychom toto všechno napasovali do školních vzdělávacích programů či rámcového vzdělávacího programu, tak by děti nemohly chodit do školy pouze 25 až 30 hodin, tak jak dnes říkají jednotlivé učební plány pro jednotlivé ročníky, ale děti by chodily asi 40 hodin, čímž bychom jim zkazili dětství či mládí.

To je něco, co prostě není možné, a proto bude úkolem Ministerstva školství, i nás všech, milé kolegyně a milí kolegové, působit zejména na rodiče, protože každý z nás chodil do školy, většina z nás na to má velmi pozitivní vzpomínky, a pro své děti chceme přece to nejlepší, a tudíž si myslíme, že tak, jak jsme se učili my, se musí učit i oni. A mohli bychom mít dojem, že když už ten Archimédův zákon nebudeme umět - nebo naše děti nebudou umět - zpaměti, tak se učí hůře. Bude úkolem Ministerstva školství i nás všech jako politiků vysvětlit, že důležitější je spíše schopnost dávat věci do souvislostí a v moderním světě se orientovat úplně jinak, než jsme se tomu učili my, nebo naši prarodiče. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Chci se zeptat, zda bude doplňující dotaz? Není tomu tak. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Milada Voborská, také s interpelací na ministra Petra Gazdíka.

Upozorňuji, že konec... tak v tom případě, omlouvám se, tato interpelace již nemůže padnout, protože poslední interpelace může být načtena pět minut před koncem interpelací.

Z toho důvodu přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na tři minuty do 18.00 hodin, kdy budeme pokračovat dále schváleným programem. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 17.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP