(17.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já bych se rád zeptal pana ministra vnitra. Vážený pane ministře, v programovém prohlášení vlády je v sekci Bezpečnost mimo jiné uvedeno: Snížíme nadbytečnou byrokracii u Policie České republiky. Já se vás tedy ptám, jaká další konkrétní opatření mimo uvedený příklad o zavedení nahrávání zákroků a zjednodušení spisové služby v této oblasti hodláte realizovat? Jde mi zejména o to, zda jsou v rámci samostatného Ministerstva vnitra připravována nebo rozvíjena opatření, která v této záležitosti pomohou zejména vyšetřovatelům závažné hospodářské trestné činnosti tak, aby se mohli primárně věnovat své policejní práci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám pana poslance Víta Rakušana, aby odpověděl na vaši interpelaci. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji, pane místopředsedo. Pane poslanče, dámy a pánové, dvě věci k tomu. I v té vaší otázce se bavíte o spisové službě. Vím, že tam přímo nemířila vaše otázka, ale dovolte mně jednu krátkou poznámku. To, v jakém formátu jsme zdědili od našich předchůdců na Ministerstvu vnitra návrh o archivnictví, spisové službě a její atestaci, bylo tak tristní, že jsme včera jako vláda museli přistoupit k velmi radikálnímu kroku, a to, že hledáme všechny možné prostředky, aby účinnost, fungování atestace spisové služby bylo odloženo až na příští rok. Byl to doslova a do písmene šlendrián, který by mohl vést k nebezpečí pro bezpečnost České republiky v případě ozbrojených sborů a mohlo by to vést případně i k různým arbitrážím, soudům, které by se vztahovaly na Českou republiku. Tedy ta spisová služba jako taková je zásadní, ale tady mám drobné zklamání, protože to urychlení, atest těch kvalitních spisovek, prostě bude muset počkat a snažíme se tady pracovat co nejrychleji a napravit to, co jsme zdědili.

Zmínil jste nahrávání zákroků, já bych zmínil řadu dalších technických vymožeností, které jsou možné - o jejich implementaci se samozřejmě snažíme - a které budeme chtít i po novém policejním prezidentovi, aby zahrnul do koncepce rozvoje Policie České republiky tak, jak nám určitě bude představována na bezpečnostním výboru. Pokud se ptáte přímo na specializovaná pracoviště, kde pracují ti nejlepší vyšetřovatelé z nejlepších, tak tam jde především o to, abychom je odbřemenili od řady nepolicejních činností, které musí v současné době vykonávat. A tady existuje jedno speciální oddělení, které bylo definováno akčním plánem boje proti organizovanému zločinu, a toto oddělení, toto pracoviště se specializuje na správu zajištěného majetku policie Policií České republiky. Ty aktivity jednoznačně směřují právě k realizaci cíle postupného odbřemenění vyšetřovatelů nejzávažnějších trestních kauz od běžné nepolicejní operativy.

Mimochodem, tady v tom případě je Ministerstvo vnitra i vzorem pro další státy a instituce a je to každopádně prioritou pro nejbližší období. Tedy v tom plánu rozvoje policie pro příští léta toto bude podrobně popsáno a už jsem popsal několik roků, které běží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já děkuji, pane ministře. Doplňující otázka nebude. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Hana Naiclerová, která bude interpelovat pana ministra Zbyňka Stanjuru, a připraví se pan poslanec Martin Hájek. Paní poslankyni nevidím... (Poslankyně Naiclerová stojí za pultíkem připravena k projevu.) Pardon. Prosím, máte slovo. (Pobavení v sále.) Já jsem myslel, že půjdete. Prosím, máte slovo, omlouvám se. Omlouvám se, máte slovo, prosím.

 

Poslankyně Hana Naiclerová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, můj dotaz směřuje na pana ministra Stanjuru a je to na téma postup Finanční správy při vyřizování žádosti o kompenzační bonus. Naším asi společným přáním a hlavním účelem kompenzačního bonusu bylo, aby ta pomoc byla rychlá a jednoduchá a pomohla podnikatelům postiženým touto táhlou covidovou pandemií.

Podle mých informací ovšem Finanční správa přistupuje k žádostem o kompenzační bonus velmi restriktivním způsobem. Podle platného zákona, který jsme schválili, byly stanoveny jakési dvě základní podmínky, a to, byl pokles tržeb o 30 % ve vztahu ke srovnávacímu období a tyto příjmy, které poklesly, měly být významně (významově?) z dotčených činností. Žádné ale takovéto vyjmenované taxativně nebo demonstrativně určené činnosti náš zákon neuvádí. Je to ale vlastně hlavní argument Finanční správy pro to, aby tuto žádost zamítl.

Žadatelé v podstatě jsou konfrontováni s finančním úřadem jakoby neoficiálně, pouze telefonicky nebo mailem, a pokud žadatel nepřesvědčí pracovníka určitého finančního úřadu, tak je žádost zamítnuta, je vydáno jakési rozhodnutí o zastavení řízení o podané žádosti. To si myslím, že není úplně správně, a byla bych moc ráda, kdyby pan ministr Stanjura prověřil tento stav, a pokud možno, aby se přístup finančních úřadů změnil, protože si myslím, že právě ti drobní podnikatelé, kteří jsou vystaveni problémům už velmi značnou dobu, na ty peníze velmi nedočkavě čekají. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Pan ministr se chystá odpovědět. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, po letech je to moje premiéra na ústních interpelacích. Docela jsem se těšil, tak snad odpovím ke spokojenosti paní poslankyně. Nejdřív dobrá zpráva a pak ty ostatní. Nechal jsem si zpracovat statistiku k dnešnímu dni. K dnešnímu dni bylo zpracováno přibližně 22 400 žádostí o kompenzační bonus za zhruba 741 milionů korun. A ta dobrá zpráva je, že takhle bylo vyřízeno bezproblémově 99,8 % žádostí.

Obecně platí, že kompenzační bonus, který jsme tady opakovaně schválili, z tehdejších vlastních i z tehdejších opozičních lavic, dneska se to vyměnilo, to znamená velkou politickou shodou jsme princip kompenzačního bonusu schválili, pak jsme ten zákon několikrát novelizovali a i komise, která hodnotila efektivitu a úspěšnost covidových programů jednomyslně, a byli tam zástupci všech politických stran z minulé Sněmovny, konstatovala, že tento program byl úspěšný, že byl snad nejméně byrokraticky náročný a že sloužil k účelu, pro který jej Parlament, tedy Poslanecká sněmovna a Senát, zřídil.

Co je horší zpráva, že tam nejsme skoro u těch 100 %. Já ty zprávy mám zhruba od minulého týdne. Musím říct nejprve, že jsem pověřil pana náměstka Koubu, který to má na starosti, aby vyžádal, aby chtěl u Finanční správy, aby prověřila každý individuální případ, kde má žadatel pocit, že Finanční správa neposlala správně, aby mě pak informoval o výsledcích toho šetření. Polemika se vede o tom, zda může, či nemůže Finanční správa vést neformální komunikaci s žadatelem, ať už telefonicky, nebo e-mailem. Můj osobní názor (je), že může, ale vždy má postupovat ve prospěch žadatele. Pokud žadatel nereaguje nebo nepřesvědčí, má jít ten kompenzační bonus vyplatit, v případě kontrolní činnosti případně vyžadovat zpátky a doměřit sankce. Co opravdu Finanční správa dělat nemůže a nesmí, přesvědčovat živnostníky, OSVČ o tom, aby dobrovolně stáhli svoji žádost. To si myslím, že Finanční správě naprosto nepřísluší.

Ale i z toho procenta, které jsem uvedl, je jasné, že v naprosté většině se postupuje správně. To ale neznamená, že se těm ostatním případům nemáme věnovat. Já bych se chtěl za prvé těm, kteří se domnívají, že jim ze strany státu bylo způsobeno v tomto případě nějaké příkoří, omluvit s tím, že ty případy prověříme a že Finanční správa bude postupovat i v jejich případech - jako v té naprosté většině ostatních případů - zákonným způsobem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP