(14.40 hodin)

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane premiére, děkuji. Nicméně ještě bych položil několik dalších otázek, protože například Maďarsko si dohodlo na základě bilaterární smlouvy dodávky plynu za 270 dolarů za 1 000 krychlových metrů plynu. To si myslím, že je cena poměrně férová. Mají tu smlouvu na několik let dopředu. Nicméně my nic takového neplánujeme, a co se týká nákupu plynu našimi energetickými společnostmi, tak je nakupujeme za 1 700 dolarů za 1 000 kubíků plynu, což je pětinásobná cena, takže samozřejmě tyto almužny, na které budou stát lidé ve frontě někde na správě sociálního zabezpečení, to tak úplně nevyřeší.

A co se týká dovozu dalších komodit, jako například plynu nebo uhlí z Austrálie do Ostravy, to si myslím, že skutečně není tak úplně dobrý příklad, jakým způsobem dělat ekologickou politiku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za doplňující otázku a požádám předsedu vlády Petra Fialu o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Škoda že tady, pane poslanče, nemáme prostor na delší diskusi. Já bych se rád s vámi o té věci bavil, protože samozřejmě - a to určitě víte - ta záležitost má aspekt krátkodobý, na ten jsem vám odpověděl, jak jsme pomohli českým občanům a co děláme pro to, aby si s energetickou chudobou poradili, pak je tu samozřejmě ten aspekt dlouhodobý a to je to, co dělá Česká republika pro to, aby ceny energie byly dlouhodobě rozumné a nezpůsobovaly problém jak českým firmám, tak českým občanům.

Doufám, že náš záměr, náš cíl, že chceme přijatelné ceny energií, že na tom se tady shodneme. Nicméně návrhy, s kterými přicházíte, jak jsem je pochopil v tom vašem prvním krátkém vystoupení, to by nic nevyřešilo. Když vystoupíme z burzy, tak se nedostaneme k elektrické energii v případě, že jí Česká republika nebude vyrábět dostatek. Právě propojený trh s energiemi zaručuje dostatek energie v momentech, kdy nejsme soběstační.

Samozřejmě že emisní povolenky jsou součástí problému, v tom s vámi souhlasím, a proto také naše vláda, a musím říct po pravdě, že i předcházející vláda, se snažila s emisními povolenkami na evropském systému něco dělat, ale vystoupit z toho systému je nereálné. Navíc to nepomůže k poklesu cen, protože ta cena je způsobována celou řadou faktorů, ale to vy určitě víte. Samozřejmě budeme tlačit na pružnější reakci Evropské unie v této věci. My jsme se aktivně zapojili do debaty o taxonomii, protože pro Českou republiku je životně důležité, aby jádro bylo považováno za čistý podporovaný zdroj a stejně tak plyn byl uznáván jako přechodný zdroj. Budoucnost české energetiky je určitě v jádru. Musíme urychlit dostavbu jaderných bloků v Dukovanech, zvážit Temelín a dělat další a další kroky, abychom byli opravdu energeticky soběstační a cena energie pro české občany i firmy byla rozumná.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji. Než předám slovo dalšímu poslanci k interpelaci, dovolím si přečíst dvě omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Helena Válková, a to dnes od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, a dále je zde omluven pan ministr Bek, a to od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů.

Nyní s další interpelací vystoupí pan poslanec Jan Síla, který byl vylosován na druhém místě, a připraví se pan poslanec Radim Fiala. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Síla: Vážená předsedající, vážená vládo, pane premiére, dovolte, abych vás i já mohl interpelovat. Bude se to týkat zdravotnictví. Z vágně formulovaného vládního programového prohlášení nevybočuje také kapitola zdravotnictví. Z několika hesel, která se mohou vykládat různými způsoby, jsem nenašel zmínku o hlavních problémech našeho zdravotnictví, jako je katastrofální nedostatek zdravotníků nebo nedostupnost zdravotní péče v některých regionech, obzvláště v těch příhraničních. Jedná se hlavně o obory stomatologie, ortopedie a jiné, kde je samozřejmě velký problém s počtem specialistů, kteří odchází do důchodu, a s vysokým věkovým průměrem. Ale co mě zvlášť zaujalo, je ještě důležitější než šalamounská formulace věty programového prohlášení, cituji: "Zahájíme diskusi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven." Za tímto eufemistickým konstatováním se bohužel může skrývat otevírání dvířek pro komercializaci zdravotnictví. Že by šlo o pokračování snahy pravicových vlád zosobněných panem Julínkem a pane bakalářem Šnajdrem?

Před položením vlastní otázky vysvětlím, proč si to myslím. Cenová konkurence zdravotních pojišťoven totiž může fungovat jen při zákonem definovaném takzvaném "standardu zdravotní péče". Hovořím o zdravotních službách, ne o hotelových službách nebo estetické stomatologické péči. Pokud budete chtít definovat standard, pak musíte také definovat nadstandardní zdravotní služby. Moje otázka zní: (Předsedající: Pane poslanče, čas.) Připravujete privatizaci zdravotních pojišťoven jako prvního kroku ke zřízení řízené péče a individuálních účtů u zdravotních pojišťoven, jak měli v plánu vaši předchůdci z ODS? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane poslanče, za přednesení interpelace. Nyní má slovo předseda vlády Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za otázku. Zdravotnictví je mimořádně důležité téma. Je to jedna z oblastí, které se budeme muset v následujících letech věnovat.

Koronavirová krize ukázala na jedné straně neuvěřitelnou sílu, silné stránky českého zdravotnictví. To jsou zejména lékaři, zdravotní sestry i ostatní zdravotnický personál, který pracoval mimořádně profesionálně, na hraně vlastního sebeobětování, a mimořádným způsobem pomáhal nemocným spoluobčanům. Za to jim všem patří naše velké poděkován.

Zároveň ale pandemie také ukázala určité rezervy nebo slabiny tohoto systému. Znovu se ukázalo, že bez dodatečných finančních injekcí si systém se zvládáním větších krizí neporadí, a musíme se i těmito otázkami zabývat.

Vy jste se dotkl i dlouhotrvajících problémů českého zdravotnictví, a to je nedostatek zdravotnického personálu. Nakonec i na to narážel náš úspěšně fungující systém právě v době koronavirové krize, kdy se často ukazovalo, že ty nedostatky nejsou v materiálovém vybavení, nejsou v počtu lůžek a lůžek akutní péče, ale často jsou způsobeny právě tím, že není dost lékařů a není hlavně dost zdravotních sester.

O tom tady mluvíme v České republice dlouho. Je potřeba udělat takové kroky a takové změny ať už třeba nejenom v oblasti motivací, ale i třeba v oblasti vzdělávání a postgraduálního vzdělávání, abychom tuto situaci změnili. Je to také úkol pro zdravotní pojišťovny, aby distribuci kvalitní zdravotní péče po celém území České republiky nám pomáhaly vytvořit. To jsou věci, které určitě nejsou řešitelné ze dne na den. Víme o nich dlouho, měly je řešit už předcházející vlády. Budeme se tím samozřejmě intenzivně zabývat.

Ale abych vyvrátil vaše obavy a odpověděl na ty věty z našeho programového prohlášení, které jste zmiňoval, tedy že zahájíme diskusi o potřebě a vhodnosti konkurence zdravotních pojišťoven a o zavedení možnosti dobrovolného pojištění na zdravotní služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. K tomu toto: veškeré tyto změny samozřejmě, pane poslanče, budou činěny formou zákonů. Bude možnost se do debaty o konkrétní podobě zlepšení českého zdravotnictví přímo zapojit. Ty diskuse jsou na začátku, chceme vést debatu o co nejlepší variantě. Cílem tady není prosazení tady těsnou většinou nějakého rozhodnutí, které nebude fungovat. Ty zkušenosti tady nakonec v České republice jsou. Chceme dosáhnout nějakého rozumného optimálního kompromisu, který pomůže zajistit pacientům zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče a pomůže i celému zdravotnímu systému. Takže vás mohu ujistit, že Ministerstvo zdravotnictví bude diskutovat s veřejností laickou, odbornou i s opozicí tak, abychom dosáhli dobrého výsledku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP