(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30 hodin a dalším bodem našeho programu schůze jsou

 

77.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin.

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Petra Fialu, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní bychom přešli k daným interpelacím a dovolila bych si předat slovo panu poslanci Radku Kotenovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, jak již plyne z bodu mé interpelace nebo z toho názvu, tak bychom měli velice promptně řešit problém se skokovým zvýšením poplatků za energie v České republice českému občanovi.

Já si myslím, že vláda zatím tedy žádná řešení kromě komunikace nepředvedla, a myslím si, že je poměrně už málo času na to, aby se dalo zareagovat na skokový růst ceny od 1. ledna. V minulém roce jste nepřijali alespoň nějaké parciální řešení v podobě snížení DPH na energie. Nicméně vzhledem k tomu, že vaše vláda chce podporovat takzvaný Zelený úděl, tak myslím si, že se propadneme ještě daleko hůř s cenami energií. Takže já bych tady měl několik návrhů, jak by se to dalo řešit.

Jedním z návrhů, jak to řešit, je vystoupit ze systému emisních povolenek, protože ty tady slouží pouze tomu, aby nadnárodní společnosti je skupovaly, například penzijní americké fondy, vylepšovaly cash-flow pro americké důchodce, ale rozhodně to Evropě nebo čistému životnímu prostředí nijak nepřispívá.

Dále vystoupit z obchodování energií, která byla vyrobena v elektrárnách zaplacených českým daňovým poplatníkem, obchodování na burze v Lipsku v Německu, protože v případě, že energie vyrobená v České republice by se prodávala přímo občanům, tím pádem by ta energie byla za úplně jiné peníze. Přímým prodejem by se toho tedy vyřešilo poměrně hodně a Evropská unie bohužel tady tím, že se to prodává na burze, spíše škodí než pomáhá.

Takže pokud tedy není energetická záležitost v tom smyslu, že máme dovážet uhlí z Austrálie, anebo pohonné hmoty někde z druhé strany světa (Předsedající: Pane poslanče, čas.), tak bych velice rád na to obdržel odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji. Nyní má slovo pan předseda vlády pan Petr Fiala. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve mi dovolte jenom jednu poznámku. Já jsem se samozřejmě interpelací v posledních osmi letech účastnil velmi často a sám jsem některé otázky v rámci interpelací kladl, ale zde poprvé stojím jako předseda vlády a budu se snažit samozřejmě na všechny položené dotazy co nejlépe odpovědět. Prosím i o určitou shovívavost, naše vláda je u moci teprve nějakých pět týdnů, takže určitě ne všechno budu vědět dokonale, ale postupně se to bude vylepšovat tak, abychom tady vedli interpelace a tím způsobem aby se občané něco dozvěděli.

Děkuji panu poslanci Kotenovi za otázku týkající se jednoho z nejdůležitějších problémů, kterým teď čelíme, a to jsou ceny energií. Ceny energií jsou problémem samozřejmě nejenom v České republice, ale v celé Evropě. V České republice je to o to horší, že zde někteří dodavatelé energií ukončili svou činnost a ten náraz na řadu rodin, domácností byl mnohem silnější než třeba jinde. My jsme se tou otázkou zabývali vlastně hned od samého počátku fungování naší vlády a určitě nemáte pravdu, když říkáte, že jsme nic neudělali, to by bylo špatné. My jsme schválili pomoc lidem, kteří jsou zasaženi nárůstem energií, novelizovali jsme zákon o státní sociální podpoře, příspěvek na bydlení, a zlepšili jsme možnost využít i formu mimořádné okamžité pomoci. Zákon o státní sociální podpoře, který má řešit problémy s vysokými cenami energií, je velmi důležitý, protože to umožňuje v případech, kdy si domácnost vzhledem ke své ekonomické situaci nedokáže s prognózovaným nárůstem nákladů na bydlení pomoci, tak se jí dostane výpomoc formou této podpory. Novela byla, jak si určitě vzpomenete, předložena v legislativní nouzi, prošla Poslaneckou sněmovnou, schválil ji Senát, platí. A toto legislativní opatření bylo - a to vám také rád připomenu a říkám to i těm, kteří nás sledují, aby věděli, že je o ně, pokud se dostali do energetické chudoby, ze strany naší vlády postaráno a tu pomoc mají.

Vedle té novely, té legislativní cesty, byl vydán i metodický pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí, který souběžně zpřístupní pro větší okruh domácností i další dávku, a to je mimořádná okamžitá pomoc.

My jsme, jak vidíte, využili nástroje, které už existují, ale ty jsme upravili. Nejdeme cestou žádných experimentů, ale jdeme cestou, která skutečně pomůže konkrétně těm domácnostem, těm lidem, kteří jsou energetickou chudobou ohroženi. Neděláme to formou plošných opatření jako předcházející vláda, například změnou sazby nebo zrušení sazby daně z přidané hodnoty na energie. Náš způsob je výhodnější a pro občany jednoznačně lepší, protože je adresný. Pomáhá těm, kteří se opravdu dostali do nouzové situace, ale plošně nezasahuje ty, kteří pomoc v tuto chvíli od státu nepotřebují, protože si třeba zafixovali ceny na začátku loňského roku, nebo ještě z dřívějška, kdy ceny byly nízké. To si myslím, že je správná cesta: adresná pomoc konkrétním lidem, kteří se v důsledku krachu dodavatele nebo růstu cen dostávají do energetické chudoby nebo na její okraj, a my jsme přijali konkrétní opatření, jak těmto lidem pomoci. Netýká se to ale jenom jednotlivců a domácností, my jsme také pro podnikatele rozšířili program Záruka, kdy si podnikatelé a firmy budou moci na úhrady zvýšených nákladů požádat o úvěr se státní zárukou až do výše 2 milionů korun, přičemž záruka bude poskytnuta až do výše 80 % v rámci rozšíření programu Záruka 2015-2023, který je poskytován Národní rozvojovou bankou. Čili z toho, co jsem říkal (Předsedající: Pane předsedo, čas.), je jasně vidět, že jsme konkrétní kroky udělali a občanům i firmám se snažíme pomoct.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji předsedovi vlády za odpověď a táži se nyní pana poslance, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Vidím, že ano, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP