Stenografický zápis 45. schůze, 1. července 2005


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Váňa


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


85. Vládní návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně souvisejících zákonů (zákon o finančních konglomerátech) /sněmovní tisk 835/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


146. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel /sněmovní tisk 1010/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Nájemník


98. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Josef Janeček


129. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2004 /sněmovní tisk 936/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec František Vnouček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1002/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Antonín Seďa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Radim Turek
Poslanec Pavel Severa


130. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2004 a Výroční zpráva o činnosti Fondu /sněmovní tisk 939/

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miroslav Váňa


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách a imunitách udělených Evropské obranné agentuře a jejím zaměstnancům, podepsané dne 10. listopadu 2004 v Bruselu /sněmovní tisk 889/ - druhé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Krill
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Antonín Sýkora
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsaná dne 3. února 2005 v Bratislavě /sněmovní tisk 907/ - druhé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Reiber


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 2. března 2005 /sněmovní tisk 961/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN /sněmovní tisk 983/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Fischer


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice /sněmovní tisk 988/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Pavel Hrnčíř


142. Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


114. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost všechny osoby zařazené nařízeními ministra vnitra do specializovaného pracovního týmu Mlýn

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 14.06 hodin, ale po chvilce:)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 14.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila ve 14.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP