Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. To byl poslední písemně přihlášený. Nyní se přihlásil do rozpravy ministr vnitra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Nebudu se vyjadřovat ke všemu, co zde zaznělo, protože připomínek byla velká spousta. Já bych chtěl říci jenom jednu zásadní věc. Všechny připomínky, které zde zazněly, jsem již slyšel mnohokrát. Ne že bych je chtěl snižovat, naopak, chápu některé důvody a vím, proč jsou tyto připomínky vznášeny, a chápu i jejich opodstatněnost. Chci říci jenom tolik, že tento zákon je již diskutován několik měsíců. Byl diskutován na mnoha úrovních a posílán do několika připomínkových řízení a na mnoho připomínkových míst. Tím bych chtěl trošku vyvrátit to, co říkal pan zpravodaj, že ten návrh nebyl diskutován. Byl, a je to vládní návrh, to znamená, že i ve vládě prošel po velké diskusi, a nakonec s ním byl vyjádřen souhlas.

Co musím říci jako jednotlivost z toho, co zaznělo, aby nedošlo k nějakému posunu nebo jinému vnímání - reálné platy nebudou sníženy, ani u jednoho příslušníka policie nebo ostatních sborů nebude snížen plat. Mzdový nárůst na příští rok je v celkové části přes 1 miliardu korun. Tu miliardu rozdělíme skutečně mezi všechny příslušníky podle toho, jak to stanoví tarify. V případě, že někde dojde k nějakému nedostatečnému ocenění, bude to vyrovnáno jiným způsobem. To, že k tomu dojde, za to ten systém nemůže. Jen si vzpomeňme, jak došlo k tomu, že koncem loňského roku dostali všichni příslušníci přidáno plošně asi 3500 Kč. Já vím, že v tu chvíli jsem byl vděčný za to, že se to stalo, protože to bylo spojeno s nepřijetím zákona, ale záhy jsme si uvědomili, že nám to maximálně rozhodilo systém. Každý takovýto krok, který je nesystémový, způsobí, že najednou vznikne nějaká jiná rovina nebo jiná startovací čára, a potom se těžko buduje systém, který by byl spravedlivý a skutečně odpovídal požadavkům, které jsou na policisty kladeny. Plošným přidáním nám bylo v systému uškozeno a působí nám to problémy. To přiznávám. Z toho potom pramení ostatní připomínky, které zde zazněly.

Jenom ještě k podnikání. To zde zaznělo od všech diskutujících. My jsme vedli velké diskuse především s odbory, které naopak chtěly rozšířit výčet činností, na které by se podnikání mohlo vztahovat. Výčet byl potom tak nekonečný, že já jsem si v tu chvíli uvědomil, že stejně by někdo za týden přišel s tím, že tam chce ještě nějakou jinou činnost. Proto jsme to formulovali tak obecně, proto je to na posouzení odpovědného funkcionáře, který musí posoudit, zda nedochází ke střetu zájmů, zda nebude narušena činnost služby toho příslušníka, zda nebude poškozeno jeho dobré jméno apod. Připomínám, že se jedná o typy podnikání, jako je třeba rozhodčí při sportovních utkáních, publikační činnost a takové věci. To by skutečně mělo být něco, co je trochu výjimečné a není to předmětem podnikání. Nemůže například řidič hasičského vozu ve svých volných chvílích dělat taxikáře. To je už jasný střet zájmů a to nejde.

Dámy a pánové, vítám všechny připomínky a věřím tomu, že ve výboru bude diskuse probíhat opět k tématům, ke kterým jsme se dostali už v minulých měsících a která zde možná dnes zazněla, a že dospějeme k tomu, že konečná podoba bude odpovídat modernímu policejnímu sboru. Tento zákon není pouze o platech a výsluhách, ale jde především o to, aby se policie pohnula k lepšímu obrazu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Bublanovi. Slova se ujme pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se vlastně ve své krátké řeči chtěl chytit právě té poslední věty, kterou řekl pan ministr. Tento zákon by se měl stát zákonem, který by stabilizoval policii, dal by jí jasný směr, dal by jí jasné mantinely, jakým způsobem se bude odvíjet v této zemi práce příslušníků bezpečnostních sborů, jaké budou mít výhody a povinnosti a co mohou očekávat od svého státu za své, věřím že kvalitně poskytované, služby.

Málokterý zákon v této Sněmovně se stal předmětem tolika vášní, tolika bojů a nakonec tolika vrácení do výboru, přerušování a odložení, řekl bych odložení účinnosti. To nemá dokonce snad ani tady v Evropě možná obdoby, nestudoval jsem to až tak podrobně, ale myslím si, že v málokteré zemi se podaří vyhlásit zákon, který následně dva roky neplatí, aby se mezitím, když ještě neplatí, znovu novelizoval. To si myslím, že český Parlament určitě míří do Guinessovy knihy rekordů. To samozřejmě vypovídá o tom, že tento zákon vyvolává vášně, oboustranné nebo mnohostranné vášně. Bohužel poslanci se na tom podepsali velmi vážně. Takto bychom k tomu měli, už nevím pokolikáté, znovu přistupovat, protože to velkým dílem způsobili i poslanci tohoto Parlamentu.

Já si dobře vzpomínám na jaro roku 2002, kdy mohutným komplexním pozměňovacím návrhem tehdy pana poslance Langera byl ten zákon v podstatě zásadním způsobem předělán ve výboru pro obranu a bezpečnost. Přiznáváme i podíl viny tehdejší vládnoucí sociální demokracie, ale na tomto zákonu se podíleli v podstatě všichni bez rozdílu barvy dresu. Ten zákon, který je tady před námi, je z velké části dílem tohoto pozměňovacího návrhu, který byl tehdy na jaře roku 2002 přijat díky iniciativě pana poslance Langera, samozřejmě v souladu s tehdejším ministrem vnitra Grossem. Nakonec byl tento zákon těsně před volbami smeten, poté byl znovu prohlasován právě s těmito pozměňovacími návrhy, protože už v té době se dostával do střetu politického. To by se už prostě nemělo opakovat.

To, co se stalo naposledy kolem projednávání státního rozpočtu, byl podle mne přímo řízený útok na důvěryhodnost, na věrohodnost bezpečnostních složek. Jestliže budeme destabilizovat takovýmto způsobem, kdy jsou proti sobě štvány profesní skupiny, bezpečnostní sbor versus zbytek profesních svazů, tak prostě vždycky budeme útočit na základní lidské vášně, kdy si budeme jeden druhému závidět, kolik kdo bere. Nikdy samozřejmě nebudou všichni spokojeni, nikdy nebudou všichni oceněni tak, jak by si představovali.

Tento zákon v původní podobě, zákon č. 361, měl zavést jakousi platovou hierarchii, strukturu, a měl být zákonem, který vnáší jasno, který vnáší perspektivu mezi příslušníky bezpečnostních složek, a to jak uniformované, tak neuniformované.

Já bych si jako poslanec v tuto chvíli přál, a věřím, že je to přání celé Poslanecké sněmovny, aby poté, kdy bude, věřím, že velice podrobně a dlouze, tento zákon projednáván ve výboru pro obranu a bezpečnost - a hodně bych se přimlouval, kdyby se projednávání stalo jakýmsi seminářem, protože jak říká pan ministr, není to jen o tom, kdo kolik bude brát, ale je to také o tom, za jakých podmínek se bude pracovat, kolik bude přesčasových hodin, vidíte, že chvíli je to 300 hodin, poté se to změní na 150 hodin. Je samozřejmě obrovský rozdíl v tom, kolik kdo odpracuje a za jakých podmínek odpracuje svoji službu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP