Neautorizováno !


 

(14.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Pan místopředseda vlády Škromach hlásí, že během pěti minut je zde.

Hovoří místopředseda Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Nechci přednášet dlouhé komentáře o současné situaci a o tom, kde v tuto chvíli vláda je a kde by měla být, když zasedá Poslanecká sněmovna.

Dovoluji si přednést procedurální návrh, aby Poslanecká sněmovna ukončila z důvodu nepřítomnosti vlády tuto schůzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsme v potížích, protože jsem zahájil projednávání tohoto bodu. Prosím, aby se ke mně dostavili zástupci poslaneckých klubů ke krátké poradě.

(Krátká porada zástupců poslaneckých klubů.)

Je shoda, že ve 14.15 hodin dám hlasovat o vyřazení zbývajících bodů z pořadu schůze a schůzi ukončím.

Nemyslím si, že je vhodné ukončovat schůzi, když jsme se nevyrovnali s body, které jsou na schůzi zařazeny, byť rozumím pohnutkám všech, kteří nejásají nad skutečností, že díky jakési akci zde vláda je totálně nepřítomna. Přece jen si myslím, že dvě minuty počkáme.

(Přichází místopředseda vlády ministr Škromach. Potlesk.)

Pane ministře a místopředsedo vlády, prosím, posaďte se. Prosím pana poslance Vidíma, aby pokračoval ve svém vystoupení.

O slovo se přihlásil místopředseda sněmovny Ivan Langer, který chce možná zopakovat to, co zaznělo, protože s tím se nějak vyrovnat musíme.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, všichni vidíme nepřehlédnutelnou část naší vlády, pana místopředsedu a ministra Škromacha, ale při vší dobré vůli nám, pane místopředsedo a ministře, nestačíte. Opravdu se domnívám, že přístup vlády není možné akceptovat, že suverénem v této zemi je svobodně zvolený Parlament, z jeho vůle se odvíjí také vláda a vláda by měla respektovat to, že zasedá Poslanecká sněmovna.

Jsem přesvědčen o tom, že o bodech, které máme před sebou, se nedá jednat bez přítomnosti ministrů vlády, a proto znovu přednáším modifikovaný návrh na vyřazení zbývajících bodů a ukončení schůze. Prosím, aby se o mém návrhu nechalo hlasovat hned bez rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přerušuji projednávání bodu 114. Vítám pana ministra vnitra Františka Bublana.

Hlásí se pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, jsem přesvědčen o tom, že se musíme nějakým způsobem vyrovnat s programem této schůze. Protože návrh, který přednesl pan místopředseda Langer, je hlasovatelný, je skutečností, že vláda zde není přítomna, že situace, která nastala po polední přestávce, navozuje pocit, jako by již vláda považovala tuto schůzi Sněmovny za skončenou, poslanecký klub KSČM nemá v této chvíli zcela jasno, jak se při hlasování zachová. Proto žádám o přestávku v délce čtvrt hodiny na poradu klubu ještě před hlasováním kolegy Langera.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stačí do 14.30 hodin? (Stačí.) Do 14.30 hodin je přestávka.

 

(Jednání přerušeno ve 14.17 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP