Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím posaďte se, abychom mohli v klidu vyslechnout slovo předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika, který nás seznámí se závěry jednání svého poslaneckého klubu.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, stalo se, že vzhledem k závažnosti programu, který nás ještě čeká, jsem některým členům našeho klubu zrušil zahraniční cestu. Jsou tady, jsou připraveni hlasovat například o tak závažné věci, jako je státní závěrečný účet, který nám samozřejmě ještě zbývá k projednání. A když nic jiného, tak alespoň u tohoto bodu by tady vláda měla být. Je tam řada dalších bodů, které si zaslouží, aby tady vláda byla, když pominu to, že při jednání Poslanecké sněmovny, od které je skutečně vláda odvozena, by vláda měla být přítomna vždy.

Já bych chtěl ocenit, že pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach tady je, stejně jako pan ministr vnitra Bublan, paní ministryně školství Buzková, ale nám připadá u těchto věcí, které nám zbývají, že část vlády, která zde je, nemá tak silný mandát, jelikož vláda rozhoduje ve sboru.

Paní a pánové, poslanecký klub KSČM z tohoto důvodu velmi většinově podpoří návrh přednesený Ivanem Langerem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. O slovo se přihlásil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a poslanec Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jsem si vědom, že jsme často jako Poslanecká sněmovna kritizováni za to, že nechceme jednat apod. Předpokládám, že po tomto vystoupení to bude opět podobně vnímáno.

Chápu, že je pátek po třítýdenním jednání, chápu také, že máme i jiné povinnosti, ale snažili jsme se, aby tady účast byla. Myslím si, že tři ministři a jeden místopředseda vlády je dostatečná reprezentace, když si vezmeme průměr účasti na jiných bodech. Takže myslím si, že by bylo asi dobré, abyste zvážili pokračování. My jsme vám svojí přítomností chtěli umožnit, abyste mohli pracovat ještě i v pátečním odpoledni. Samozřejmě rozhodnutí je ve vašich rukou. Dokonce jsem zapnul majáček na svém superbu, což nebývá obvyklé, abych se sem dostal včas. Jestliže se rozhodnete jinak, je to samozřejmě vaše vůle, ale myslím si, že v této chvíli procedurálně nic nebrání tomu, aby Sněmovna mohla pokračovat v jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Nicméně, dámy a pánové, zazněl tady návrh od místopředsedy sněmovny Ivana Langera. Ten návrh zní vyřadit z pořadu pětačtyřicáté schůze všechny zbývající body.

Já vás odhlásím, protože je po této aktivitě poptávka. Prosím vás, abyste se přihlásili.

 

V hlasování pořadové číslo 710, které jsem zahájil, se ptám, kdo s procedurálním návrhem místopředsedy Ivana Langera souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 103 poslanců, pro 54, proti 43. Tento návrh pro tuto chvíli byl přijat.

 

Je požadavek na kontrolu výstupu hlasovacího zařízení. Paní ministryně Petra Buzková se přihlásila, takže má slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já samozřejmě chápu, že pro opoziční strany je velice příjemné schválit ukončení sněmovny z toho důvodu, že vláda neumožnila Poslanecké sněmovně jednat. Ano, v předsálí již chodí redaktoři s televizními kamerami a ptají se: Páni ministři, jak je možné, že Sněmovna kvůli vaší neúčasti dnes musela ukončit své jednání? Ale myslím, že je třeba říci, že vzhledem k tomu, že zde byli minimálně tři ministři a je minimálně polovina bodů z těch právě vyřazených bodů, které bylo možno projednávat, že Poslanecká sněmovna tímto sdělila spíše, že v pátek ve 14 hodin 30 minut se chce již rozejít a nechce pokračovat ve své práci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Petře Buzkové. S faktickou se přihlásil pan poslanec Skopal, potom pan předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já jenom fakticky. Hlasoval jsem ne, na sjetině mám ano. Já si myslím, že všichni vědí o tom, že chci pracovat, oproti jiným. (Smích v sále.) Zpochybňuj hlasování a žádám o nové hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Předseda klubu Pavel Kováčik. Bude se hlasovat, samozřejmě že se bude hlasovat. Pánové, nenapovídejte mně. (Reakce na poznámky z pléna ohledně procedury.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, já vám děkuji, že jste dodržel jednací řád, protože předseda poslaneckého klubu může vystoupit kdykoli a k čemukoli. Těm, kteří chápou jednací řád tak, že se hlasuje ihned bez rozpravy o procedurálním návrhu, se omlouvám, ale tam to slůvku ihned bohužel není.

Já bych chtěl poznamenat, že vládní koalice a opozice mají síly rozloženy mimo jiné na základě toho, že vládní koalice má více poslanců, byť například i jen o jednoho. Jak je tedy možné, že toto hlasování takto zbytečně prohrála?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pan poslanec Skopal tady naznačil odpověď na vaši otázku. Uvidíme za chvilku. Ale teď hovoří místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil k vystoupení paní ministryně školství Buzkové. Ti, kteří chtějí pracovat, tak jsou zde přítomni a je jich dost na to, aby mohli pracovat. Ti, kteří nejsou zde přítomni a kvůli kterým se pracovat nedá, tak ty všichni známe a víme, kdo to jsou. Nejsou to poslankyně a poslanci, jsou to ministři této vlády. A bohužel to není poprvé, kdy nám takovýmto způsobem vláda jasně dává najevo, jak respektuje parlament, jak je sama ochotna či není ochotna pracovat.

Pokud skončí toto jednání, nebude to z důvodu nepřítomnosti poslanců a poslankyň, ale z důvodu nepřítomnosti členů vlády a vlády jako takové. (Potlesk opozičních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hovořit bude ministryně Petra Buzková.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si myslím, že demagogii je třeba vzdorovat, a proto říci, že sněmovna nemůže pokračovat pro neúčast ministrů, když zde tři sedí, to skutečně je a zůstává demagogií.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, přistoupíme k hlasování o námitce pana poslance Skopala. Námitka je proti výsledkům posledního hlasování.

Kdo s námitkou souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 711, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 711 dopadlo takto: ze 105 hlasujících bylo 49 pro, 15 proti, takže námitka pana poslance Skopala nebyla přijata.

 

Mohu konstatovat, že jsme z pořadu pětačtyřicáté schůze vyřadili všechny body, které bylo možno projednat.

Dámy a pánové, mně osobně je velmi líto, že tato schůze, kde jsme 711krát hlasovali, zpravidla většinou o velmi vážných věcech, končí v této atmosféře. Myslím si, že to není to nejvhodnější, s čím se Poslanecká sněmovna rozchází na prázdniny. Je mi to opravdu líto. Přesto vám všem chci popřát, abyste si odpočali, abyste strávili dobře prázdniny a dovolenou, a v polovině srpna se sejdeme opět k jednání Poslanecké sněmovny. Na shledanou.

 

(Schůze skončila ve 14.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP