Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je 14 hodin, to znamená chvíle, kdy máme začít s projednáváním dalšího bodu. Vzhledem k závažnosti tohoto bodu věřím, že všichni se vzápětí dostavíte do sněmovní síně, protože zproštění mlčenlivosti zase tak často neprojednáváme. (Volání po odhlášení.) Až budeme hlasovat, tak pana Teplíka odhlásím. Není k tomu důvod.

Vidím, že jsou některé kluby, které z tohoto tématu mají panickou hrůzu.

(Do sálu postupně přicházejí další poslanci.)

 

Dámy a pánové, bodem, který má pořadové číslo 114, je

 

114.
Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost všechny osoby
zařazené nařízeními ministra vnitra do specializovaného pracovního týmu Mlýn

 

K tomuto bodu máme k dispozici usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, které má pořadové číslo 192, ze 6. dubna letošního roku. Já bych prosil, aby se slova ujal předseda tohoto výboru pan poslanec Jan Vidím.

Ale předtím se hlásí pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pane předsedající, já jsem před ukončením dopoledního jednání požádal předsedajícího, aby na odpoledne zajistil účast aspoň nějakého člena vlády.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Já bych si nedovolil zahájit jednání, kdybych neměl informaci, že jeden z místopředsedů vlády už je téměř za dveřmi Poslanecké sněmovny. (Hlasy a smích.) Není zde, je téměř za dveřmi. (Bujarý smích, někteří poslanci se chodí dívat za dveře.) Určitě by vláda měla velkou radost, že máte takový zájem. Takže posadíme stínové ministry, když tady nejsou ti praví. Je tady nějaký stínový místopředseda vlády? (Hlasité reakce.)

Přátelé, já vzhledem k tématu, které máme probírat, si myslím, že bychom mohli být chvilku velkorysí, a pokud by se to poté nezlepšilo, tak bychom k tomu zaujali nějaké razantnější stanovisko. Děkuji za pochopení.

Hovoří pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedající, paní a pánové, právě z důvodu závažnosti projednávaného tématu považuji za naprosto nezbytné, aby byl přítomen v souladu s příslušným usnesením Poslanecké sněmovny místopředseda vlády. Takže prosím, pane předsedající, abyste do okamžiku příchodu místopředsedy vlády přerušil jednání Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je v souladu s naším usnesením, to není v souladu s jednacím řádem. Tak zkusíme to ve 14 hodin 10 minut. Do 14 hodin 10 minut je přestávka.

 

(Jednání přerušeno ve 14.06 hodin, ale po chvilce:)

Pokud je mi známo, pan místopředseda vlády Milan Šimonovský je omluven z důvodu hospitalizace. Nevím, kde je pan místopředseda vlády Pavel Němec, jestli není k zastižení někde. (Hlasy z pléna: Je omluven.) Ten je také omluven.

A další dva místopředsedové vlády včetně předsedy mají ode mne informaci, že by bylo velmi vhodné, kdyby dorazili a naplnili tak usnesení Poslanecké sněmovny. Rovněž tak je informován pan ministr vnitra, že jeho účast k tomuto bodu je žádoucí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP