Stenografický zápis 45. schůze, 30. června 2005


Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Koudelka


147. Návrh termínu a pořadu 46. schůze Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


2. Informace vlády o stanoviscích k otázkám projednávaným na nejbližším jednání Evropské rady v Bruselu

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


5. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 686/5/ - vrácený prezidentem republiky

Předseda vlády České republiky Jiří Paroubek
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Vilém Holáň
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Schwippel
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Martin Říman
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Pan poslanec Benda tady mluvil o přijímání těch změn. Já přečtu, jak to v té smlouvě je, aby se tady neříkaly věty, jako že do toho parlamenty nemají co mluvit
Pan poslanec Benda tady plete druhou věc a to je přechod jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu. Je pravda, že může rozhodnout Rada, to má pravdu, ale tady se praví, že každá iniciativa Evropské rady se oznámí vnitrostátním parlamentům - a teď je důležitá věta
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Miloslav Kučera
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Tomáš Teplík
Pan místopředseda Zaorálek ve svém projevu dokázal, že hovoří často, dlouho a rád. Nicméně já bych se ho zeptal, kde při hledání paralely s třicátými lety a s ohrožením České republiky v případě diskusí v Evropské unii vidí toto nebezpečí dnes. Mě by to velmi zajímalo. Myslím si, že velice dobrou závěrečnou větou mohou být slova britského premiéra Tonyho Blaira, která pronesl při svém posledním projevu v Evropském parlamentu. Ta slova zněla
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Svatomír Recman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Milan Ekert


2. Informace vlády o stanoviscích k otázkám projednávaným na nejbližším jednání Evropské rady v Bruselu

Poslanec Milan Ekert


7. "Negociační balíček" k finanční perspektivě 2007 - 2013 /kód dokumentu 8292/05/ a k rámcové pozici pro Parlament České republiky /sněmovní tisk 973-E/

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


138. Ústní interpelace

Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Radim Chytka
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec František Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec František Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jozef Kochan
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Petr Krill
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Michal Doktor


119. Návrh na volbu členů Rady České televize

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Beneš
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.30 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - druhé čtení

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Oldřich Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 17.37 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


Přihlásit/registrovat se do ISP