Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)
(pokračuje Jičínský)

V normálním organizovaném parlamentu v takovýchto věcech jednotlivci ani své pozměňovací návrhy nedávají a dávají je jménem poslaneckých klubů, aby bylo jasné, kdo za čím stojí, aby nebylo možno různé lobbistické zájmy neprůhledně v parlamentu prosazovat. Myslím, že je to praxe, kterou tady často trpíme a která neslouží ničemu dobrému. Jsem si vědom toho, že takto jsme si to zavedli. Přijímám. Jednáme o návrzích zákonů, ke kterým jsou desítky pozměňovacích návrhů, a není možné, aby se v tom poslanci orientovali, aby věděli, o čem hlasují. Někdy to prosím nemusí vadit, ale v této věci to myslím vadí významně.

Prostě dávám onen návrh, který jsem tu řekl. Myslím, že je v zájmu věci, aby výbor to znovu posoudil, aby potom předložil stanovisko Sněmovně. Nemůžeme samozřejmě poslance a poslankyně, kteří návrhy dali, v jejich právu omezovat. Je to jejich ústavní právo, ale Sněmovna má právo vědět, jak se výbor k jednotlivým návrhům staví. Máme právo vědět, aby i poslanecké kluby zaujaly k tomu jasné stanovisko, abychom před veřejností mohli své názory obhájit. Myslím, že to, co jsme udělali ve věci reklamy, zrovna nám reklamu nedělá.

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má nyní pan kolega Skopal. Omlouvám se, pan kolega Rafaj - pokud vystoupení pana kolegy Skopala nemá charakter faktické poznámky? Prosím, hovořte.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Chtěl bych jenom fakticky říci, že tohle jsme projednávali minimálně třikrát ve výboru. Chci říci - a žádám pana profesora, aby se zúčastnil jednání výboru - že na ničem jiném se nedomluvíme. Na příštím druhém čtení budou stejné pozměňovací návrhy.

Pánové, jestli to příští schůzi budeme znovu vracet, nevím, kdy se s tím vyrovnáme.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Byl bych optimistický, pane kolego, jsem si jist, že přinejmenším můj pozměňovací návrh bude přijat. (Veselost v sále.)

Slovo má kolega Rafaj.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já také optimisticky věřím, že můj pozměňovací návrh, co jste dostali na lavice, bude přijat. Jenom bych chtěl k němu říci pár slov, protože v obecné rozpravě jsem nevystupoval. Chtěl bych k něčemu reagovat.

Předkládám pozměňovací návrh, který má upravit vztah k regionálním televizím tak, aby byly zahrnuty jako rovnoprávný partner do digitálního řízení, do digitalizace našeho vysílání. Padly tady výroky k tomu, že to je neoprávněné, že to nevhodně zasahuje do vztahu Novy a Primy a tak dále. Chtěl bych k neoprávněnosti říci, že oprávněnost vztahu nám vysvětluje vlastně historie, jak to vzniklo. Celoplošné vysílání Primy vzniklo na základě udělených licencí regionálním televizím, kde na základě dohody mezi těmito televizemi bez nějakého výběrového řízení pro licenci byla licence tenkrát ještě Premiéře udělena. Byla udělena na základě dohody s tím, že tam budou mít tři hodiny vysílání regionální televize. Dneska se Primě podařilo rozšířit celostátní vysílání. Prakticky jsou už rozšířeni po celém území republiky, tudíž regionální televize nepotřebuje, takže dochází k tomu, že chtějí, aby se regionálních televizí zbavili a aby toto nemuselo probíhat a nemuseli mít sdílené vysílání.

Co do problematiky technické, je to opravdu technicky řešitelné v oblasti hranic regionálního vysílání, které se můžou prolínat v místech, kde vysílání nikdo nepřijímá. V tom není problém. Myslím, že abychom my vstupovali na základě zákona do nějaké hospodářské soutěže, do hospodářského sporu mezi Novou a Primou, je pro Poslaneckou sněmovnu nepřípustné. My bychom měli přijímat obecný princip, hájit obecný princip, ale ne vstupovat do toho, abychom někoho zvýhodňovali a někoho neznevýhodňovali.

Chtěl bych k tomu dodat, že můj pozměňovací návrh opravdu vytváří rovné podmínky, to znamená překlápí přesně analogovou licenci do digitální za přesně stejných podmínek, jaké byly předtím, takže se nic nemění a zůstává všechno platné; jak bylo v analogu, tak je to i v digitálu. Myslím si, že bychom do řešení nějakých hospodářských soutěží chodit neměli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se ještě hlásí do rozpravy? Pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jednak bych chtěl říci, že je skandál, že nefunguje hlasovací zařízení, a prosil bych o ruční sčítání. Prosím Kancelář, aby zajistila ruční sčítání následujícího hlasování. (Předsedající: Od toho jsem tady já.) Jednak bych chtěl velmi podpořit návrh pana profesora Jičínského.

Vážení kolegové, bylo předloženo 110 stran pozměňovacích návrhů, kde je celkem 327 pozměňovacích návrhů plus ještě nepočítám návrh pana kolegy Janečka, který je k něčemu jinému než k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Když zde byl návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích, bylo předloženo 200 pozměňovacích návrhů a zákon se vracel do výboru. Jsem přesvědčen, že ve výboru můžeme ještě projednat tento tisk tak, abychom dospěli k rozumnější variantě.

Ještě prosím všechny předkladatele, pokud se vůbec mají během prázdnin zpracovat nějak rozumně všechny pozměňovací návrhy, aby své návrhy ještě elektronickou poštou zaslali paní doktorce Krausové na adresu Krausova@psp.cz.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: U Krausů budou mít radost.

Vážené kolegyně a kolegové, až teď jsem zjistil, že nefunguje hlasovací zařízení, protože kdybych to zjistil dříve, tak bych musel naše jednání přerušit. V tuto chvíli tedy končím podrobnou rozpravu.

O slovo požádal předseda poslaneckého klubu ČSSD pan kolega Kraus, kterému máte posílat pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Michal Kraus: Prosím, mně ne!

Dámy a pánové, já bych si v tuto chvíli dovolil požádat o přestávku na jednání klubu poslanců sociální demokracie, a to do 19 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že tím je vyřešený problém nefunkčnosti hlasovacího zařízení. Kolegyně a kolegové, přeji vám příjemný zbytek dnešního večera.

 

(Jednání skončilo v 17.37 hodin.)

(Po chvíli předsedající ještě hovoří.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, na žádost Karla Vymětala, který se zjevně neorientuje v našem schváleném programu, což by měl, sděluji, že zítra jako první bod budeme hlasovat o tomto zákonu. Následovat budou třetí čtení bodu 85, 146. Je-li splněna podmínka, kvůli které bylo odročeno projednávání bodu č. 98, tak třetí čtení bodu č. 98. To bylo podmíněno stanoviskem ústavněprávního výboru. Pak by mělo následovat projednávání bodu č. 129, který měl následovat po tomto, to je výroční zpráva o činnosti, Státní fond dopravní infrastruktury. Pak by mělo proběhnout poslední první čtení zákona o služebním poměru. Následovat by měly smlouvy ve druhém čtení, prvním čtení a potom všechno ostatní, takže očekávám, že zítra bychom mohli končit někdy v 18.49, 18.50 hodin.

Hezký večer.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP