Neautorizováno !


 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. července 2005 v 9.03 hodin

Přítomno: 159 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji jednání dnešního dne 45. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi nahlásili, kdo z vás má kartu náhradní. Zatím oznámím tyto náhradní karty: pan poslanec Jiří Pospíšil - náhradní karta č. 7, pan poslanec František Pelc - náhradní karta č. 12, pan kolega Michal Doktor - náhradní karta č. 1.

Ráda bych vám také sdělila, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan kolega Václav Exner - zahraniční cesta, Miloslav Kala - účast v monitorovací misi Parlamentního shromáždění OBSE, Petr Kott - hospitalizace, Miloš Kužvart - zahraniční pracovní cesta, Václav Mencl - pracovní důvody, Alfréd Michalík - hospitalizace, Vlastimil Ostrý - vážné rodinné důvody, Hana Šedivá - z ostatních důvodů, Tomáš Vrbík - osobní důvody, na výročním zasedání Parlamentního shromáždění OBSE ve Washingtonu jsou kolegové Petr Bratský, Jiří Karas, Jaroslav Plachý, Marie Rusová, Petr Šulák. Z členů vlády se omlouvají: Jiří Paroubek - pracovní důvody, Pavel Dostál - zdravotní důvody, Karel Kühnl - na dopoledne pro nezbytnou účast na neodkladném pracovním jednání, Pavel Němec - naléhavé pracovní povinnosti, Milan Šimonovský - zdravotní důvody. Tolik omluvy.

Pan poslanec Teplík má náhradní kartu č. 4.

Ráda bych vás informovala o programu, tak jak byl schválen a oznámen včera. Dnešní dopolední jednání zahájíme hlasováním k bodu č. 33, což je sněmovní tisk 885, a potom přikročíme k pevně zařazeným bodům, to jsou body 85, 146, 98 a 129. Dále budeme projednávat body podle schváleného pořadí. Tolik úvodní informace ode mne.

Já se vás nejprve zeptám, zda v té vyhrazené půlhodině chce někdo vystoupit s procedurálním návrhem. Prosím pana kolegu Váňu.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařadit sněmovní tisk 939, což je roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení, jako první bod v rámci odpoledního jednání po třetích čteních.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan kolega Váňa. Ptám se na další návrhy. Nevidím žádnou přihlášku.

Pan kolega Ibl má náhradní kartu č. 2.

Budeme nejprve hlasovat o tomto návrhu, tedy o zařazení bodu - sněmovního tisku 939 jako první bod našeho odpoledního jednání, tedy první bod po třetích čteních. Je to návrh, o němž rozhodneme v hlasování pořadové číslo 667. Já doufám, že mohu toto hlasování zahájit, že jsme přítomni.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 667. Ptám se, kdo je pro návrh pana kolegy Váni, zařadit bod - sněmovní tisk 939 jako první bod odpoledního jednání v třetích čteních. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 667 z přítomných 138 pro 76, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Prvním bodem, tak jak jsem avizovala, kterým se budeme zabývat dnes ráno, je bod č. 33. Tento bod jsme včera přerušili. Je to

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 885/ - druhé čtení

 

Tento bod byl včera přerušen po podrobné rozpravě a po závěrečných slovech, takže nás čeká pouze hlasování. Byl přednesen návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. To je návrh, který včera zazněl, a o tomto návrhu nyní rozhodneme. Já doufám, že mě všichni slyšeli.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 668. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 668 z přítomných 150 pro bylo 100, proti 36. Tento návrh byl přijat.

 

Tím končí druhé čtení tohoto návrhu zákona a sněmovního tisku 855.

 

Můžeme se věnovat prvnímu pevně zařazenému bodu na dnešní den. Tímto prvním bodem je

 

85.
Vládní návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami,
spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz,
pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech
a o změně souvisejících zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
/sněmovní tisk 835/ - třetí čtení

 

Prosím, aby zaujali svá místa u stolků zpravodajů jednak pan ministr financí Bohuslav Sobotka, jednak zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Martin Kocourek. Pozměňovací návrhy nám byly rozdány jako sněmovní tisk 835/4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP