Neautorizováno !


 

(9.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Otevírám rozpravu. (V sále je značný neklid.) Otevřela jsem rozpravu, ale žádám důrazně o klid ve sněmovně. Až se sněmovna uklidní, do té doby nikdo slovo nedostane.

(Po chvilce.)

Dámy a pánové, já vás chci upozornit, že bylo zahájeno třetí čtení, a já důrazně žádám o klid v jednací síni. Pana kolegu Dolejše… (Hluk stále neutichá.) Kolegyně a kolegové, všechny vás žádám, kdo se nechcete věnovat třetímu čtení tohoto návrhu zákona, abyste všichni opustili jednací síň. Vy, kteří zůstáváte, zaujměte místa ve svých lavicích, všichni prosím bez výjimky, abychom mohli pokračovat.

O slovo se hlásí pan kolega Koudelka do rozpravy, která je otevřena ve třetím čtení. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, navrhuji tyto legislativně technické úpravy:

V mém pozměňovacím návrhu k bodu I pod písmenem A je A3, má správně znít místo "v § 77" "v § 78".

Dále v písmenu B bod 3 v § 92 odst. 1 a 97 odst. 3 se slova "na vinařských výstavách a soutěžích" nahrazují slovy "na výstavách a soutěžích vín".

A dále si dovoluji požádat o zpětvzetí svého pozměňovacího návrhu pod označením A bod 1, číslování ostatních bodů se přečísluje, a dále bodu B bod 4 k § 92 odst. 2, beru zpět část pozměňovacího návrhu ve znění věty "a zároveň podala za poslední období prohlášení o produkci podle zákona o vinařství a vinohradnictví".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám také, ale prosím, abyste tyto návrhy ještě předal panu zpravodaji, aby si mohl udělat jasno v proceduře, kterou nám za chvíli bude navrhovat. Děkuji.

Hlásí se někdo další do rozpravy? Pan kolega Václavek má slovo, poté pan kolega Recman.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych navrhnout legislativně technické změny, které zřejmě vznikly přepisem stenozáznamu, a to že v návrhu číslo 1 § 5 odst. 6 z textu pod písmenem c) je třeba vypustit obě čárky.

A za druhé, v poslední větě návrhu číslo 1 požaduji za slovo "banka" doplnit odkaz na poznámku číslo 4, která tam chybí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám také děkuji. Prosím pana poslance Recmana.

 

Poslanec Svatomír Recman: Já bych chtěl jenom provést legislativně technickou úpravu svého pozměňovacího návrhu pod písmenem N na straně 79 tisku 835/4. Text mého pozměňovacího návrhu se dotýká § 183 pod písmeny i), j), k), l), m), n). V tisku jsou vyznačeny velkými písmeny, ta písmena i), j), k), l), m), n) mají být malá, tak jak je to v zákoně.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a ptám se na další přihlášku. Pan kolega Vlček má slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přednesl legislativně technickou úpravu, protože při přepisu se stala chyba u mého pozměňovacího návrhu, kdy tedy sazba byla 9 950 korun za tisíc litrů. To je špatná sazba. Má být správná sazba 11 840 Kč za tisíc litrů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Prosím také, abyste tento návrh předal panu zpravodaji, a bude na našem posouzení, zda se jedná opravdu o legislativně technickou úpravu.

Ptám se na další přihlášku do rozpravy. Nevidím takovou, rozpravu končím.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích, pokud pan zpravodaj zaznamenal všechny návrhy, které zazněly. Já jej poprosím, aby nám oznámil postup při hlasování a poté nás tím hlasováním také spolu se svým stanoviskem provedl.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře a vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych nejdříve připomenul podklad, který budeme mít k hlasování v rámci tohoto třetího čtení vládního návrhu zákona o finančních konglomerátech. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které máme obsaženy v tisku 835/4.

Co se týká charakteristiky pozměňovacích návrhů obsažených v tomto tisku, pak bych chtěl říci, že pozměňovací návrhy jsou označeny pod písmeny A až N, přičemž pod písmenem A je obsaženo 75 dílčích pozměňovacích návrhů označených jako A1 až A75, které schválil rozpočtový výbor ve svém usnesení č. 597 v rámci opakovaného projednávání tisku 835 v rozpočtovém výboru.

Dále máme v tomto tisku pozměňovací návrhy označené jako B až N, které jsou pozměňovacími návrhy, které zazněly v rámci opakovaného druhého čtení k tomuto vládnímu návrhu zákona. A dále bych chtěl Sněmovnu upozornit na to, že tyto pozměňovací návrhy B až N jsou vesměs pozměňovací návrhy k bloku pozměňovacích návrhů z rozpočtového výboru, tj. k pozměňovacím návrhům A1 až A75.

Dále bych chtěl upozornit, že pozměňovací návrh B poslance Snítilého je totožný s pozměňovacím návrhem D poslance Ostrého, a proto je podle mého názoru pozměňovací návrh D poslance Ostrého nehlasovatelný.

A konečně bych chtěl Sněmovnu upozornit na to, že pozměňovací návrh E1 až 9 poslance Doležala a F.I.1 až 3 poslance Římana, upravující § 183i až 183n obchodního zákoníku se vylučují s pozměňovacím návrhem N poslance Recmana, který § 183i až 183n z obchodního zákoníku zcela vypouští.

Tolik tedy charakteristika pozměňovacích návrhů. Nyní mi dovolte vzhledem ke složitosti věci návrh zásad procedury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP