Stenografický zápis 45. schůze, 29. června 2005


Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Hašek


119. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Pavel Hojda


120. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Místopředseda PSP Ivan Langer


113. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Kováčik


112. Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 914/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Ivan Langer


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 822/ - třetí čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer


95. Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 265/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Pavel Hönig
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


111. Návrh poslance Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 896/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Eva Dundáčková


98. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - třetí čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kraus
Poslanec František Vnouček


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 901/ - třetí čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Tom Zajíček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Tom Zajíček


104. Vládní návrh zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 857/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Poslanec Vladimír Koníček


105. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 858/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Koníček


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty /sněmovní tisk 767/ - třetí čtení

Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Ludmila Brynychová


96. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Taťány Fischerové, Evy Novákové, Anny Čurdové, Ladislava Skopala a Hany Šedivé na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 756/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


144. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Černý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Petr Nečas
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec František Beneš
Místopředseda PSP Jan Kasal


96. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Taťány Fischerové, Evy Novákové, Anny Čurdové, Ladislava Skopala a Hany Šedivé na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 756/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Máša
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Vlastislav Antolák
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Taťána Fischerová


97. Návrh poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Votava


101. Návrh poslanců Petra Zgarby, Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho a Josefa Řiháka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 846/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


106. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 880/ - třetí čtení

Poslanec Jan Klas


107. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 881/ - třetí čtení

Poslanec Jan Klas
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jan Klas
Poslanec Antonín Macháček


109. Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Zgarby, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 888/ - třetí čtení

Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Jan Grůza
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Ludmila Brynychová


110. Návrh poslanců Františka Beneše, Jaroslava Gongola, Miroslava Opálky a Svatomíra Recmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 894/ - třetí čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání bylo přerušeno v 17.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


72. Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka


72. Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Opálka


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 987/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP