Stenografický zápis 45. schůze, 28. června 2005


Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Krákora


145. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel /sněmovní tisk 1010/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Evžen Snítilý


62. Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř


63. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění /sněmovní tisk 999/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř


62. Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloš Máša
Poslanec František Beneš
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Evžen Snítilý
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Marek Benda


143. Návrh poslanců Michala Doktora, Michala Krause, Jaroslava Lobkowicze, Vlastimila Ostrého a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Michal Doktor


72. Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Opálka


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení


(Jednání přerušeno v 17.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


115. Návrh na nominaci ověřovatele Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


116. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


117. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda


118. Návrh na volbu náhradníka Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda


119. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda


120. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Pavel Hojda


121. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Pavel Hojda


122. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Pavel Hojda
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec František Koníček
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Hojda


123. Návrh na volbu člena dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP