Stenografický zápis 45. schůze, 24. června 2005


Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Pan poslanec Vlastimil Dlab má náhradní kartu č. 8. Z členů vlády se omlouvají z dnešního jednání
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Zdeněk Koudelka


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 722/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Rudolf Tomíček


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 916/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 882/ - třetí čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Tomáš Kladívko


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/ - třetí čtení

Poslanec Josef Řihák
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


102. Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.22 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Kováčik


141. Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň /sněmovní tisk 959/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Ostrý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 11.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Mikuta


64. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 964/ - prvé čtení

Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Iva Šedivá
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Vladimír Říha
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 975/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Marie Rusová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


65. Návrh poslanců Anny Čurdové, Jitky Kupčové, Taťány Fischerové, Kateřiny Dostálové, Lucie Talmanové, Kateřiny Konečné, Zdeňka Jičínského, Vladimíra Doležala, Pavla Svobody, Vlastimila Ostrého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 969/ - prvé čtení

Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Zuzka Rujbrová


71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vlastimil Aubrecht


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1009/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 15.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP