Neautorizováno !


 

(9.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Znamenalo by to, že by se zařadily za bod č. 98, pokud by neprošlo jeho vyřazení ze schůze. Rozhodneme o tom, že se jedná o ten zvlášť odůvodněný případ. Nechám hlasovat jedním hlasováním o obou bodech, neboť spolu souvisejí.

Zahájil jsem hlasování číslo 422. Kdo souhlasí? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 126, proti 14. Z výsledku hlasování plyne, že tento návrh je hlasovatelný.

 

Pan kolega Bratský navrhl vyřadit, to je hlasovatelné.

 

Pan kolega Kratochvíle navrhl zařadit bod 126, což je výroční zpráva o činnosti České televize, na pátek za pevně zařazené body, které jsou v tuto chvíli dva. Opět hlasujeme o tom, zda je naplněna podmínka bodu IV.

Zahájil jsem hlasování číslo 423. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 56, proti 20. Tento návrh nebyl přijat, tudíž o tomto návrhu hlasovat nebudeme.

 

A poslední návrh pana kolegy Kováčika je hlasovatelný.

Nyní tedy se dáme do vlastního rozhodování o procedurálních návrzích, o kterých lze v tuto chvíli hlasovat.

 

Nejprve rozhodneme o zařazení bodu č. 113 jako prvního bodu dnešního jednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 424. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 107, proti 33. Tento návrh byl přijat.

 

Druhým hlasováním rozhodneme o zařazení bodu 112 jako druhého bodu dnešního dopoledního jednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 425. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 108, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Nyní nechám hlasovat o návrhu na vyřazení bodu č. 98 a teprve poté o pevném zařazení bodů 104 a 105.

 

Budeme hlasovat o návrhu vyřadit bod č. 98 z programu jednání schůze.

Zahájil jsem hlasování číslo 426. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Ze 179 pro návrh 74, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zařazení bodů 104 a 105 na základě výsledků předcházejícího hlasování, tedy za bod už pevně zařazený, a to bod č. 98.

Zahájil jsem hlasování číslo 427. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 179 pro návrh 143, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu kolegy Bratského vyřadit bod č. 76 z programu schůze.

Zahájil jsem hlasování číslo 428. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 179 pro návrh 129, proti 8. Návrh byl přijat.

 

A posledním procedurálním návrhem je návrh kolegy Kováčika pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve třetím čtení dnes i po 14. hodině.

Zahájil jsem hlasování číslo 429. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 181, pro návrh 116, proti 24. Tento návrh byl přijat.

 

Já teď zrekapituluji dnešní dopolední program. Po informaci předsedy volební komise o výsledcích hlasování budeme pokračovat body 113, 112, 99, 95, 111, 98, 104, 105 a dalšími návrhy zákonů ve třetím čtení. Prosím příslušné zpravodaje a předkladatele návrhů, aby se připravili na tu skutečnost, že Sněmovna bude projednávat návrhy zákonů ve třetím čtení i odpoledne s jednou jedinou výjimkou, a to je pevně zařazený bod č. 144, návrhy na vyznamenání, který byl pevně zařazen jako první odpolední bod. Věřím, že se v tom všichni dostatečně dobře orientujete.

Prosím předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky voleb.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky včerejších večerních voleb. Nejprve volba členů Rady České televize (bod 119).

Počet vydaných hlasovacích lístků - 172, odevzdaných - 172. Pro pana Jiřího Baumruka bylo odevzdáno 93 hlasů, pro Jindřicha Beránka 18, Milana Boušku 35, Jana Brandejse 82, Pavla Drtinu 6, Helenu Fibingerovou 126, Richarda Medka 4, Ivana Satrapu 28, Michala Sojku 4, Radka Mezuláníka 73, Jana Mrzenu 12, Alenu Svobodovou 98, Petra Štěpánka 16, Jaroslava Šulu 16, Ladislava Milera 41.

V prvním kole byli zvoleni Helena Fibingerová, Alena Svobodová a Jiří Baumruk. Do druhého kola postupuje dvojnásobný počet volených, než bude zvoleno, a je to Jan Brandejs, Radek Mezuláník, Ladislav Miler a Milan Bouška.

Druhé kolo se může uskutečnit tak, jak už si odhlasovala i Sněmovna, zítra před polední přestávkou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP