Stenografický zápis 47. schůze, 19. března 2002


(Jednání zahájeno ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Martin Starec
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Koudelka


104. Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/ - třetí čtení

Poslanec Radko Martínek
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Paulík
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 15.04 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.46 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Josef Vejvoda
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Václav Brousek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Tom Zajíček


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1157/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP