(16.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

Zda považujeme za správné posílit samosprávnost a v této samosprávnosti posílit demokracii tímto způsobem, anebo zda považujeme za správné udržet moc koncipovanou jenom do několika málo center.

Je mi zřejmé, že strana s tak nedostatečným členstvem, jako je ODS, má nepochybně problémy v okamžiku decentralizovaného státu, v okamžiku dosažení decentralizovaného státu, v okamžiku vítězství ve volbách obsadit všechna potřebná místa. Tento spor je sporem mezi decentralizací a regionalizací a mezi technokratickým pojímáním politiky a centralistickým pojímání státu. (Potlesk, hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane místopředsedo. Prosím o klid v jednacím sále.

Slovo má místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je velmi těžké na to, co zde zaznělo, nějakým způsobem reagovat. Je skutečně možné, že člověk řekne nějakou hloupost, je možné nad tím mávnout rukou, protože se to stává. Nejhorší je ale, když říká hloupost, o které je skutečně přesvědčen a které věří. Bohužel v předcházejícím vystoupení předsedy České strany sociálně demokratické jsme byli svědky toho druhého. Byla to neskutečná hloupost, ale nejhorší na tom je, že tomu pan Špidla věří. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, myslím, že vaše vystoupení bylo na hranici toho, že bych vás jako předsedající mohla volat k pořádku.

Slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nechtěl jsem replikami oddalovat hlasování, které mimochodem je tím nejlepším důkazem o tom, kdo co a jak myslí a kdo co jak říká, a hlavně krátká budoucnost nás poměrně snadno rozsoudí. Takže zapamatujte si dnešní den, ještě mnohokrát v budoucnosti bude příležitost porovnávat ony počty úředníků a náklady. A ve smyslu toho, co jsem zde říkal, Občanská demokratická strana by se mohla radovat z toho, že dojde na její slova, ale neraduje se, protože to postihne občany této země a ti to také zaplatí.

Ale k těm číslům a k těm výrokům. Pan ministr Gross tady řekl, že já od něčeho couvám, a já myslím, že on od něčeho couvá. Stačí se podívat do vládní předlohy a do schválených čísel, která hovoří o nákladech na tuto reformu. Jsou to čísla 1,2 a 1,4 mld. Jestli je něco jisté, tak je jisté, že tato čísla jsou nepravda. To je absolutně jisté a nebude to trvat déle než do příštího roku, kdy se to ukáže, takže onen boží soud, ke kterému tady pan kolega Langer vyzval pana ministra vnitra, se může v duchu toho původního výroku konat opravdu do roka a do dne, protože do roka a do dne se ukáže, že 1,2 a 1,4 mld. jsou absolutně nepravdivé údaje. To za prvé.

Za druhé musím vyjádřit vysoký údiv nad tím, že pan ministr Gross a kolega Kasal se shodli ve své aritmetické logice, když ke 192 přičetli 40, ale zapomněli veřejnosti a vám všem říci drobný detail: My jsme přeci nehlasovali o 40 obcích a městech najednou, my jsme tady hlasovali po jednom. A tak v každém tom hlasování se přičítala jednička a skoro ve všech těch hlasováních se přičítala ke 192, posléze 193, posléze 194. Nikdy tedy v průběhu těchto hlasování už po prvním hlasování nemohlo nastat, že by to bylo 192 plus 40, a protože, pokud si pamatuji, už prvních 20 hlasování bylo neúspěšných, zápis o hlasování vás dokonale usvědčí z toho, že vy neovládáte aritmetiku.

A poslední vyjádření. Jestli v této sněmovně mají převahu politické strany, které si myslí, že demokracii posílí a rozšíří tím, že zvýší počet úřadů a počet úředníků, pak bůh ochraňuj tuto zemi! (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Registruji všechny přihlášené, pouze je mi to líto, musím upozornit na to, že v tuto chvíli se nekoná rozprava, takže nemohu dát slovo nikomu, kdo nedisponuje právem vystoupit kdykoliv. Nemohu tím pádem dát slovo panu poslanci Ransdorfovi, ani k faktické poznámce. S procedurálním návrhem bezesporu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chci této sněmovně navrhnout zařazení nového bodu, a sice rozpravu o výrocích pana předsedy Špidly, a to proto, že hovořil o koncepčním rozdílu, tak by měl dostat příležitost, aby nám prokázal, že za tímto zmatečným textem, který právě sněmovna schválila, vůbec nějaká koncepce je. Čili prokažme, nebo on ať prokáže, že za tímto hlasováním, postojem k hlasování, postojem ČSSD, skutečně je nějaká racionální a promyšlená koncepce.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S dalším procedurálním návrhem nebo procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Vejvoda.

 

Poslanec Josef Vejvoda: Vážená paní předsedající, poslední hlasování nezpochybňuji. Přestože jsem hlasoval pro, mám na sjetině X. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Musíme se ovšem vyrovnat s procedurálním návrhem pana poslance Ransdorfa, který navrhuje zařazení nového bodu.

Prosím, pokud mi někdo z poslanců chce něco sdělit, tak to pokřikováním z lavice pravděpodobně nedocílí.

Poprosím tedy pana poslance Ransdorfa, pokud tento návrh myslel vážně, aby přednesl přesně znění toho, o čem budeme hlasovat. Já vás na žádost z pléna mezitím odhlašuji.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Navrhuji, aby pan ministr Špidla vystoupil před touto sněmovnou s výkladem vládní koncepce reformy státní správy, ke které by pak následně byla rozprava. Navrhuji, aby toto vystoupení bylo ihned, aby to bylo takříkajíc z jeho hlavy, ne na základě přípravy úřednického aparátu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, promiňte, ale o takto předloženém návrhu opravdu hlasovat nelze. Tato sněmovna nikdy nehlasovala o tom, že někdo vystoupí. Pakliže chcete hlasovat o novém bodu…

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Myslím, že to bylo, paní předsedající, naprosto srozumitelné. Název bodu tedy zní: Rozprava o vládní koncepci správní reformy. Uvede ji svým vystoupením pan ministr Špidla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tak, o takto navrženém bodu samozřejmě hlasovat lze.

Slovo má předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, musím říci, že se mi skutečně příliš nechce vznášet veto příslušného počtu poslanců našeho poslaneckého klubu (potlesk), skutečně se mi nechce vznášet veto proti takovému podle mého názoru velmi zmatečnému názoru, který se zde objevil v Poslanecké sněmovně, ale tento návrh přesto vznesu, abychom si ušetřili jedno hlasování o návrhu, který podle mého názoru je skutečně nepatřičný, a v tuto chvíli by o něm Poslanecké sněmovna, chce-li si zachovat důstojnost, hlasovat neměla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji, pane poslanče. Pouze s procedurálním návrhem mohu dát slovo. (Námitka z pléna.) Není rozprava, je mi líto.

Předseda poslaneckého klubu ODS má slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP