(16.10 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych reagoval na nehoráznosti, které tady vyřkl ministr vnitra České republiky, který tady pětkrát až desetkrát použil slovo "lež", a tím podle mého názoru přešel do kalibru, který přesahuje všechno, co si v tomto případě umím představit.

Vážený pane ministře, za každým vaším slovem "lež", které jste tady řekl, je jedna až tři miliardy korun, které zaplatí poplatníci tohoto státu. (Potlesk klubu poslanců ODS.) Jste to vy, kdo neumíte počítat, a je to drzost zpochybňovat moji kvalifikaci, protože vím, kolik stojí 120 nových domů, a vy to asi nevíte. Rekonstrukce každého z těch domů nebo výstavba každého z těch domů, když budu hodně skromný, bude stát 50 mil. Kč, a to jsem nejskromnější, jak si to umím představit; bude stát 100, 120, někde i 150 mil. Kč. Vynásobte si vašich 122 domů, a jestli umíte počítat na úrovni základní školy, tak jste u čísla 10 mld. Neoblbujte národ. (Smích v sále.)

Za další. V těchto 122 nových úřadech budou sedět noví úředníci, a protože jste zvolil kalibr, který považuji za nemístný, tímto vás vyzývám, abyste prohlásil to, co prohlásím já. Jestli po této vaší reformě zůstane v této zemi stejný počet úředníků a náklady na výkon státní a veřejné správy se nezvýší, já odstoupím ze všech politických funkcí. A teď vy prohlaste, že pokud dojde ke zvýšení, o kterém tady hovoříme, že odstoupíte vy. To je jediný relevantní argument pro střílení slovy "lži", kterého tady používáte. Budoucnost nás rozsoudí a budoucnost ukáže, kdo tady dnes lhal a oblboval. (Potlesk klubu poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hovoří ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já tu výzvu přijímám v tom slova smyslu, jak tady hovořil původně pan poslanec Tlustý, než začal poněkud ustupovat ze svých původních tvrzení. Já tedy ta původní tvrzení připomenu.

Původní tvrzení bylo, že tato reforma nás bude stát 20 mld. za jeden rok, a pokud reforma bude stát za jeden kalendářní rok 20 mld., pak mohu prohlásit to, co prohlásil pan poslanec Tlustý.

Za druhé - pan poslanec Tlustý prohlásil, že přibude počet úředníků o 20 tisíc oproti současnému stavu. Jestli přibude počet úředníků o 20 tisíc, pak skutečně odstoupím. (Smích klubu poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Slovo má předseda klubu poslanců KDU-ČSL Jan Kasal, který se také hlásil.

 

Poslanec Jan Kasal: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nechci vstupovat do sporů mezi těmito dvěma věhlasnými politiky, kdo dřív odstoupí. Čas to opravdu ukáže a nám by dnešní jednání zjednodušilo, kdyby odstoupili oba hned. Myslím si, že by to bylo ku prospěchu jednání.

Nebudu mluvit dlouho, nicméně přece jen v krátkosti budu reagovat jednoduchým výpočtem na to, co tady prohlásil před chviličkou pan poslanec Tlustý jako předseda klubu ODS, že je jedno, jestli bude pověřených obcí více, nebo méně. Sám se usvědčil z toho, že mu vlastně na těch občanech nezáleží, protože zároveň řekl, že ODS pro těch 45 hlasovala, a vzápětí řekl, že odhaduje na 100 mil. Kč vznik jedné budovy, což je "dáreček" 4,5 mld. do minusu. - Pane předsedo Tlustý, já umím počítat dobře, možná ne tak dobře, protože nejsem předseda rozpočtového výboru.

O tom ale nechci hovořit. Přihlásil jsem se proto, abych upozornil na několik věcí, které s tím souvisí.

Řada z vás, dámy a pánové, hlasovala v roce 1992 pro Ústavu České republiky. I já patřím mezi ně. Mimo jiné také v naději, že přijetí ústavy a naplnění ústavy bude znamenat výraznou decentralizaci veřejné správy.

Bohužel záhy se ukázalo, že něco jiného je hlasovat, deklarovat, že jsem pro ústavu a že jsem pro decentralizaci veřejné správy, a něco jiného je naplňovat tuto vizi v praxi. Už od roku 1993 jsme se ve vládě, dokonce ve dvou vládách s Občanskou demokratickou stranou, setkávali se zcela záporným postojem k vytváření vyšších územních správních celků a k decentralizaci veřejné moci. V tomto smyslu je potřeba říci, že stejně tak jako KSČM, i ODS je ve svých postojích naprosto konzistentní. Ona opravdu od začátku byla proti tomu, aby byla reformována veřejná správa. Kdyby tomu bylo totiž naopak, pak by svým umem, svým nasazením, znalostí poměrů jak na komunální, tak na centrální úrovni přispěla k tomu, aby reforma veřejné správy byla na jiné úrovni, než na jaké je v tuto chvíli. O tom jsme hluboce přesvědčen.

KDU-ČSL naopak patří k těm stranám, které hlasování o ústavě a naplňování ústavy, co se tohoto bodu týká, myslely velmi vážně. A proto i náš postoj, který se týká veřejné správy, je konzistentní. Řada z nás nebyla spokojena s počtem krajů, řada z nás není spokojena s tím, jak je tato reforma připravena do všech detailů. Řada z nás hlasovala i dnes, když se hlasovalo o pověřených obcích, jinak, než dopadlo celkové hlasování. Takže i my stojíme před otázkou, jak hlasovat v tuto chvíli. Odpověď na tuto otázku si dáme poté, co vyhodnotíme následující věc: je to krok dobrým směrem, nebo krok zpátky, hlasování pro tento zákon?

Vzhledem k tomu, že nejen v tomto zákoně, ale především v navazujících se ukazuje, že je možná dohoda nejen mezi poslanci v Poslanecké sněmovně, ale také mezi senátory v Senátu a mezi komunálními a regionálními politiky, domnívám se, že klub KDU-ČSL vzhledem k tomu, že se podařilo do zákona promítnout celou řadu věcí, které jsou v souladu s naším volebním programem, že tedy je od nás konzistentní, když pro tento zákon hlasovat budeme. To také učiníme.

Děkuji za pozornost. (Potlesk klubu poslanců KDU-ČSL a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že už budeme moci přistoupit k závěrečnému hlasování.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností podle sněmovního tisku 1159 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Návrh usnesení jsem tedy předložil, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 232 z přítomných 167 pro se vyjádřilo 90, proti 64. Návrh byl přijat. (Potlesk klubu poslanců ČSSD.) Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

O slovo se hlásí místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Končím projednávání bodu č. 104.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. V předchozí krátké debatě se myslím projevil zásadní koncepční rozpor mezi Českou stranou sociálně demokratickou a stranou ODS.

Paradoxním způsobem byla ODS silně podporována KSČM. Myslím si, že tento rozpor se dá popsat poměrně jednoduše.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP