(16.00 hodin)
(pokračuje Gross)

V tuto chvíli, když se dělají na jednotlivých okresních úřadech rozpisy, kam který úředník okresního úřadu půjde, tak situace vypadá mnohem optimističtěji nežli v rámci prvého čtení, a z toho vyplývá mé přesvědčení, že nárůst úředníků nebude na ty agendy, které dnes v tuto chvíli vykonávají okresní úřady. Dokonce je řada okresních úřadů, kde se počítá s úbytkem úředníků, a to někde kolem deseti jedenácti úředníků na jeden okresní úřad. Není tedy prostě pravda to, co tady zaznělo, a je už opravdu čiročirá lež 15 až 20 tisíc úředníků.

Další nepravda, a myslím si, že je to možno nazvat pravým jménem lež, je otázka nákladů. Když se podíváte, pokud to někdo vidět chce, na tzv. provozní náklady, o kterých zde pan poslanec Tlustý hovořil, provozní náklady na jednoho úředníka, tak srovnáme-li provozní náklady na jednoho úředníka a rok na okresním úřadu a jednoho úředníka a rok na obecním úřadu, tak tento úředník na obecním úřadu je zhruba o 100 tisíc Kč za rok levnější.

I kdyby tedy situace byla taková, že nedojde k úbytku počtu úředníků, že dojde k zachování současného stavu, tak tady minimálně na jednom úředníkovi z veřejných rozpočtů bude úspora 100 tisíc korun, neboť nepředpokládám, že by se provozní náklady na jednoho úředníka na obecních úřadech z minuty na minutu 31. prosince t. r. na 1. ledna příštího roku navýšily o 100 tisíc korun za rok.

To, co tady zaznělo, tedy prostě pravda není. A rozhodně nebyl pravdivý odhad ani komunistického klubu, který hovořil o 10 miliardách, ani občanských demokratů, kteří hovořili o 15 až 20 miliardách korun.

Co je pravdivé, a to zastírat nechci a veřejnost o tom musí být informována, je, že rozjezd reformy není zadarmo, že rozjezd reformy bude znamenat jednorázové náklady, a ty jsou vyčísleny 1,2 mld. Kč tento rok a 1,4 mld. Kč příští rok.

Co se týče příštího roku, roku 2003, tak tento rok bude ještě zatížen pro státní rozpočet tím, že budou delimitovány plné finanční prostředky z okresních úřadů na tyto obecní úřady, takže obce v roce 2003 kromě těchto finančních prostředků, o kterých hovořím, na tom budou lépe tím, že jim budou plně delimitovány provozní náklady na jednoho zaměstnance příslušným násobkem toho počtu zaměstnanců, které převezmou z těchto okresních úřadů, plus delimitace movitého majetku. Říkám to tady z toho důvodu, že za a) netvrdíme, že reforma je zadarmo. To prostě netvrdíme a to jsou ta čísla, která jsem uvedl.

Na druhé straně je hrubá nepravda tady strašit 15 až 20 tisíci novými úředníky a je hrubá nepravda hovořit o 10, resp. 15 až 20 miliardách korun ročně. To je prostě lež. A jinak se to nazvat nedá.

A poslední věc, kterou bych řekl v závěru, kolegyně a kolegové. Tato Poslanecká sněmovna v roce 1999 176 hlasy z 200 rozhodla o tom, že budeme mít spojený výkon státní správy a samosprávy, a v té koncepci, která byla také tímto hlasováním schválena, se uvádělo, že bude výrazné navýšení počtu těchto správních obvodů. Číslo, které tam bylo uváděno, bylo dokonce až 300. Jestliže 176 poslanců před pár lety této sněmovny, ne minulé sněmovny, rozhodlo o takovémto zadání, tak 200 minus 176 je 24, takže jedině 24 poslanců této sněmovny má dnes právo říkat, že to, co bylo předloženo, je chybné. Nikdo jiný toto právo nemá, pokud nepřiznal, že v roce 1999 se spletl, že se omlouvá a že v tuto chvíli změnil stanovisko.

Nic takového jsem z klubu Občanské demokratické strany neslyšel. A jestliže znám velikost jejich poslaneckého klubu, tak to rozhodně není 24, ta je zhruba trojnásobná, takže minimálně dvě třetiny poslaneckého klubu ODS v tuto chvíli nemají morální právo tuto kritiku vznášet. A pokud ano, tak měli předtím vystoupit a omluvit se a přiznat se, že se před dvěma nebo třemi lety spletli.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Chtěl bych upozornit, že není rozprava, pouze s přednostním právem mohu udělit slovo, a to nyní panu místopředsedovi sněmovny panu Ivanu Langerovi, poté panu kolegovi Vojtěchu Filipovi, poté Vlastimilu Tlustému.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Zhruba před třemi lety na tomto místě předchůdce pana ministra tvrdil, že se vznikem krajů nám ubudou úředníci. Jaká je skutečnost? Skutečnost je taková, že se vznikem krajských úřadů nám přibylo přinejmenším 3000 nových úřednických míst právě na nově zřízených krajských úřadech. Nedávno Nejvyšší kontrolní úřad prokázal, že při výstavbě těchto krajských úřadů bylo zbytečně promrháno zhruba 700 mil. korun z peněz daňových poplatníků.

Je faktem, že ministři přicházejí a odcházejí, nicméně to, co po nich zůstalo, skutečně zůstává, tedy že ministři přicházejí a odcházejí, zatímco úředníci zůstávají.

Proto mi dovolte na tomto místě citovat jednoho slavného Čecha, Choda: Do roka a do dne, Stanislave Grossi, na tomto místě uvidíme, kolik úředníků po tobě zůstalo.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: S předností udělení slova vystoupí místopředseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Poslanec Vojtěch Filip: To snad není pravda, mám stejné právo vystoupit nyní já.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pánové, pan ministr může vystoupit kdykoliv.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já také. (Z pléna: Pan ministr otevírá rozpravu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr neotevírá rozpravu. Jsme ve třetím čtení. Ve třetím čtení rozprava se týká toho, že můžete předložit pouze pozměňovací návrhy, které se týkají legislativně technických úprav.

Přátelé, byli jsme před závěrečným hlasováním a slovo dostali pouze lidé s přednostním právem vystoupit v Poslanecké sněmovně.

Hovořit bude předseda poslaneckého klubu KSČM Vojtěch Filip, pan místopředseda vlády se zařadí do přednostních vystoupení.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, musím se ohradit proti tomu, co řekl pan ministr Gross. Za prvé nelžu a za druhé ta analýza, která se týká minimálního nákladu 10 miliard korun, má velké opodstatnění a pan ministr o tom velmi dobře ví.

Chtěl bych říci a tady na tomto místě slibuji, že se omluvím, a pokud nebudu zvolen, tak se omluvím písemně, za to, že jsem neříkal pravdu, když jsem upozorňoval na to, že to bude stát velké náklady, a to kdykoliv, kdy se bude projednávat zpráva o postupu reformy veřejné správy v této sněmovně a bude sděleno, že to nestálo více než 1,2 mld., resp. 1,4 mld. korun, skutečně se omluvím a můžeme mě k tomu kdykoliv vyzvat, a že těch 1,2, resp. 1,4 mld. nebylo na úkor skutečné činnosti obcí, na úkor opravy chodníků, na úkor oprav budov ve vlastnictví, v majetku obcí, na úkor rozvoje jejich majetku a na úkor toho, o co se obec starat má, zejména na úkor základních škol, předškolních zařízení, knihoven apod.

Jestli to nebude na tento úkor, tak se vám, pane ministře, omluvím, ať budu zvolen, nebo budu v občanské praxi, je mi to jedno. Ale neříkejte věci, kterým sám nevěříte. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní bude hovořit pan Vlastimil Tlustý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP