Stenografický zápis 47. schůze, 20. března 2002


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 9.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.37 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip


45. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

Primátor hlavního města Prahy Jan Kasl
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Jan Bláha
Primátor hlavního města Prahy Jan Kasl
Primátor Jan Kasl
Poslanec Jan Bláha
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 10.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.55 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Bláha
Primátor Jan Kasl
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jan Bláha
Poslanec František Pejřil
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. /sněmovní tisk 1267/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Karel Vymětal


66. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně /sněmovní tisk 1269/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Martin Kocourek


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 1220/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1221/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Havlíček
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Luděk Polášek
Poslankyně Olga Sehnalová


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1228/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - třetí čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Dalibor Matulka


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1140/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1067/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vladimír Doležal


99. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 1148/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kladívko


93. Vládní návrh zákona o Finanční arbitráži /sněmovní tisk 1097/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Patočka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý


97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 1146/ - třetí čtení

Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.03 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


27. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Karel Černý
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec František Ondruš
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Karel Černý
Poslanec Libor Krátký
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec František Ondruš
Poslanec Václav Krása
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Jiří Havlíček
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 19.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP