(15.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 173 v hlasování 229 Železný Brod získal 89 hlasů, 55 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

A konečně Zruč nad Sázavou - Středočeský kraj. Stanoviska? (Zpravodaj i ministr nedoporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 230 z přítomných 173 poslanců 74 pro, 60 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Tím jsme se vypořádali s bodem pod písmenem D podle schválené procedury. Nyní budeme hlasovat o písmenu C2. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyším tady - nehlasovatelnost. Prosím, abyste se na to všichni podívali.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Dobře, tak po upozornění legislativy můžeme hlasovat o legislativně technických změnách. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 231 z přítomných 172 poslanců 153 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Pane předsedo, můžete nechat hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se, ale o bodu H jsme nehlasovali, přičemž o Voticích jsme již hlasovali, takže bychom měli hlasovat o bodu H bez Votic.

 

Předseda PSP Václav Klaus: (po krátké pauze) Pan poslanec Beneš stahuje svůj návrh. Dám tedy hlasovat o celku. Sněmovna vyslovuje souhlas… Pan poslanec Filip. Budou dramatická stanoviska.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, vzhledem k přijetí některých pozměňovacích návrhů žádám o přestávku na poradu klubu do 15.45 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, nevím. Takže uděláme přestávku do 15.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP