(14.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 172 poslanců 62 pro, 89 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Dále A2. Nedoporučuji. (Ministr také nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 172 poslanců 58 pro, 104 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Další návrh je B1. Doporučuji. (Ministr B1 doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 172 poslanců 148 pro, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Další návrh je B2. Nedoporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 171 poslanců 112 pro, 51 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Tím se stal nehlasovatelný návrh D2 a návrh pod písmenem G. A můžeme přistoupit k hlasování pod písmenem B3. Doporučuji. (Ministr také doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 172 poslanců 146 pro, 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Já bych si jen dovolil pana kolegu upozornit na to, že G se nestalo odhlasováním A2 nehlasovatelným, protože je to úprava A2. To znamená, že jestliže A2, pardon, B2 platí, pak je možné hlasovat o úpravě B2 pod bodem G. Já bych tedy prosil, aby o tom bylo hlasováno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: K tomu?

 

Poslanec Radko Martínek: V tomtéž.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tak nejdříve dořešíme tuto věc. Jaký je na to názor zpravodaje, prosím?

 

Poslanec Vladimír Paulík: Souhlasím. (Ministr taktéž souhlasí.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Pane zpravodaji, o čem budeme hlasovat?

 

Poslanec Vladimír Paulík: Písmeno G.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanoviska? (Zpravodaj doporučuje, ministr také doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 172 poslanců 111 pro, 53 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, dámy a pánové, neschválením nebo schválením B2 nehlasovatelnost D2 nenastává, čili - o D2 bychom měli také hlasovat, stejně jako nyní o G.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já o tom dám hlasovat, ale schvalovali jsme proceduru na začátku.

 

Poslanec Miroslav Beneš: To nebylo řečeno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nebylo. Dobře, dobře. Takže, pane poslanče zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Souhlasím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dáme tedy hlasovat o D2. D jako Dalibor. Stanoviska? (Zpravodaj doporučuje, ministr má neutrální stanovisko.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 173 poslanců 72 pro, 75 proti. Návrh byl přijat. (Nesouhlasný šum v sále.) Pardon, návrh nebyl přijat.

 

Prosím.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Následuje hlasování o B II 1. Doporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Martínek znovu.

 

Poslanec Radko Martínek: Já bych se jen chtěl ujistit, jestli teď hlasujeme o B2, tj. změny příloh, a jestli hlasujeme o celém bodu 1, tzn. jak prvním, tak druhém.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Ano.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili, bylo to B II/1. Stanoviska prosím. (Zpravodaj doporučuje, ministr spíše také doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 173 poslanců 131 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Nyní budeme hlasovat o písmenu B II 2. Doporučuji. (Ministr také doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 173 poslanců 100 pro, 45 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu poslance Kvapila, a to o každém městě samostatně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To budeme také říkat stanoviska? Nebo nebudeme? Nemáte globální stanoviska?

 

Poslanec Vladimír Paulík: Takže, Bechyně, Jihočeský kraj.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ne, ne, ne, já se nejdřív ptám, pane zpravodaji, jestli máte individuální stanoviska, nebo globální stanoviska.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Individuální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Individuální. Dobře. Bechyně, Jihočeský kraj. (Zpravodaj nedoporučuje, ministr také nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 192 si poslanci udělali nepřátele v Bechyni, protože z přítomných 172 poslanců jen 76 hlasovalo pro, 62 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Fulnek, Moravskoslezský kraj. Nedoporučuji. (Ministr také nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 171 poslanců 69 pro, 65 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Heřmanův Městec, Pardubický kraj. Nedoporučuji. (Ministr také nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 171 poslanců 79 pro, 61 proti.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Chodov, Karlovarský kraj. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 172 poslanců 78 pro, 58 proti. Nicméně návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP