(14.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Máme zde zítra na oficiální návštěvě delegaci předsedy Národního shromáždění Korejské republiky. Řada z nás má díky tomu v dopoledních hodinách různé povinnosti. Proto jsme se domluvili, že budeme jednat zítra až do 13.30 hodin, polední přestávka bude až v tuto chvíli. Prosím, abyste se na to všichni připravili. Znamená to, že i organizační výbor bude až v této chvíli. To je první věc, kterou navrhujeme.

Ve čtvrtek 21. března budeme jednat do 17 hodin, protože ústní interpelace na předsedu vlády jsou již vyčerpány, i když jsou vyčerpány jen v uvozovkách, jsou vyčerpány díky jeho nepřítomnosti zde minulý čtvrtek.

Dále bych chtěl říci, že v následujících dnech budeme vždy po pevně zařazených bodech projednávat návrhy zákonů ve třetím čtení. Doufám, že už jste byli všichni s těmito návrhy seznámeni.

Nemáte-li námitky, dám hlasovat o těchto třech návrzích.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 159 pro 135, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se někdo dále s procedurálním návrhem? Poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, chtěl bych požádat, protože pan ministr Grégr je v Senátu a poprosil mě o návrh, který by se týkal programu. Přednesu ho tedy v tuto chvíli.

Týkal by se bodů 83, 84, 85, tj. tisků 1220, 1221 a 1228. Žádám, aby byly zařazeny na středu dopoledne, tj. zítra, a to jako body 4, 5 a 6, protože tuším, že už je tam bod 1, 2 a 3 pevně zařazen.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Omluvu pana ministra Grégra mám, i když si nejsem jist, že by teď došlo na jeho body. Dobře. Tento návrh beru a dám o něm hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 160 pro hlasovalo 113, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Dále se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl jeden procedurální návrh a dále abych přednesl jednu výzvu nebo jedno vyhlášení.

Především navrhuji zařadit volební body, tj. body 129 až 134, na úterý 26. března od 18.00 hodin.

Dále mi dovolte, abych jménem volební komise - a nyní prosím o pozornost - vyhlásil lhůtu pro podávání návrhů na volbu kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, a to do pátku 12. dubna 2002 do 14.00 hodin. Činím to s takovýmto předstihem, aby tento bod mohl proběhnout kdykoli v průběhu dubnové schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Doufám, že sněmovna slyšela tyto dva procedurální návrhy. Jeden se týkal voleb, druhý kandidátů na funkce předsedy a místopředsedy NKÚ.

Mohu dát hlasovat současně o obou návrzích pana poslance Vidíma?

Ještě se hlásí pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že hlasovat by se mělo o prvním návrhu pana poslance Vidíma. To druhé totiž spadá do jeho kompetence - vyhlásit lhůtu pro podávání návrhů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dám tedy hlasovat pouze o tom prvním návrhu, tj. v úterý v 18.00 hodin volby.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 162 pro hlasovalo 150, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Dnešní jednání začneme projednáváním bodů, které byly již pevně zařazeny.

Ještě se ale hlásí pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, činím tyto procedurální návrhy - aby bod 116 a 117, tedy vládní návrhy zákonů ve třetím čtení, byly zařazeny pevně jako první dva body v pátek ráno. Důvodem je to, že předkladatel pan místopředseda vlády Rychetský je v předchozích dnech na zasedání Senátu.

Dále činím návrh, aby bod 127, senátní návrh ústavního zákona o referendu, byl vyřazen z programu této schůze. Tento bod byl již zařazen na minulou schůzi a sněmovna svým usnesením rozhodla, že ho vyřadí z důvodu, že počká na doprojednání schváleného zákona o referendu v Senátu. Protože Senát zatím tento návrh nedoprojednal, myslím si, že by bod 127 měl být vyřazen i z této schůze.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, slyšeli jsme tyto dva návrhy.

Nejdříve k tomu prvnímu - přeřadit body místopředsedy vlády Rychetského na moment, kdy nebude v Senátu, tedy body 116 a 117 na pátek ráno. Máme už jeden pevně určený bod, byly by to tedy body 2 a 3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP