Předpis 211/2002 Sb.

Citace211/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
Částka82 (24. 5. 2002)
Účinnostod 1. 7. 2002, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1197 Návrh zákona o dluhopisech
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 211/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
530/1990novelizujeZákon o dluhopisech 
214/1992novelizujeZákon o burze cenných papírů 
199/1994novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek 
Derogace pasivní
41/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách1
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech2


ISP (příhlásit)