Předpis 97/1993 Sb.

Citace97/1993 Sb.
NázevZákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Částka27 (15. 3. 1993)
Účinnostod 15. 3. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
4 Návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Navržené změny13 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 27 pod číslem 97/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
69/1964rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o správě státních hmotných rezerv 
Derogace pasivní
272/1996novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv1
189/1999novelizujeZákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)2
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů4
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)3
419/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů5
174/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů6
151/2010novelizujeZákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů7
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě8
51/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích10
302/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony11
544/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12
94/2021novelizujeZákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů13


ISP (příhlásit)