Předpis 168/1993 Sb.

Citace168/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
Částka44 (22. 6. 1993)
Účinnostod 22. 6. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
217 Novela horního zákona

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 168/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 


ISP (příhlásit)