Předpis 239/1995 Sb.

Citace239/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka64 (26. 10. 1995)
Účinnostod 1. 1. 1996, zrušeno dnem 1. 4. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1716 Zákon - novela zákona o soudech a soudcích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 239/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
335/1991novelizujeZákon o soudech a soudcích 
Derogace pasivní
6/2002rušíZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1


ISP (příhlásit)